พปชร. พบนักศึกษาฟังความเห็นทำนโยบายพรรค

17 January 2019


"กอบศักดิ์-มาดามเดียร์" บุก ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับฟังข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาประเทศจากนักศึกษา หวังนำไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย พปชร.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล และนางสาววทันยา วงษ์โอภาสี ได้ร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ "พี่กอบพบปะน้อง ๆ" ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันที่ 17 ม.ค. 2562
โดยนอกจากที่ "พี่กอบ" และ "มาดามเดียร์" จะได้มีการพูดคุยเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ประสบการณ์ในการทำงาน และทักษะสำคัญต่อเทคโนโลยีและแนวโน้มในโลกดิจิตอลแล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แนวทางการพัฒนาการศึกษา การลดปัญหาจราจร การจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น
โดยความเห็นทั้งหมดจะมีการรวบรวมและนำไปประมวลเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของพรรคพลังประชารัฐต่อไป

นอกจากนี้ นายกอบศักดิ์ยังได้พูดถึงแนวทางการจัดการกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 อาทิ การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มช่วยลดมลภาวะ การทำฝนหลวงเพื่อชะล้างฝุ่น หรือแม้แต่การควบคุมจราจรในบางพื้นที่
พร้อมทั้งให้ความรู้และกำลังใจ เพื่อสร้างโอกาสในอนาคตสำหรับนักศึกษาที่จะต้องเติบโตขึ้นมาในโลกยุคใหม่ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีที่จะเข้ามาฐานเศรษฐกิจ นักศึกษา กอบศักดิ์ ภูตระกูล มาดามเดียร์ Thansettakij พปชร. นโยบายพรรค เลือกตั้ง 62 พี่กอบพบปะน้องๆ พปชร. พบนักศึกษา นโยบาย พปชร. พี่กอบพบปะน้อง ๆ พี่กอบ