สอน.ติดตามเฝ้าระวังการขนส่งอ้อย ปี 61/62

12 January 2019


สอน. ร่วมกับสมาคมเขต 7 และโรงงานน้ำตาล ลงพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวัง การขนส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 พร้อมจัดรถบริการเก็บอ้อยตกหล่นบนถนนหลวง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี (ศอภ.1) ร่มกับสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 และโรงงานน้ำตาลลุ่มน้ำแม่กลอง ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามการบรรทุกขนส่งอ้อยเข้าโรงงานในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี โดยพบว่าสถานการณ์การบรรทุกขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลค่อนข้างเรียบร้อยดี มีเพียงบางจุดที่พบอ้อยตกหล่น ซึ่งได้ประสานงานกับสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 และโรงงานน้ำตาล จัดรถบริการเก็บอ้อยที่ตกหล่นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และได้จัดให้มีป้ายข้อความและธงแดงติดท้ายรถบรรทุกอ้อยทุกคัน มีการจัดป้ายแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะระมัดระวังรถบรรทุกอ้อย พร้อมข้อความให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องและหมายเลขโทรศัพท์ ในกรณีพบอ้อยตกหล่นบริเวณข้างทาง


สำหรับรถบรรทุกอ้อยส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอกภัย โดยไม่บรรทุกสูงกว่าความสูงที่กำหนด และมีการใช้สายรัดอ้อย เพื่อป้องกันอ้อยตกหล่น ส่วนรถบรรทุกอ้อยท่อนมีการคลุมผ้าหรือตาข่ายไนล่อนเรียบร้อย

ทั้งนี้ สอน. จะเฝ้าติดตามสถานการณ์การขนส่งอ้อยเข้าสูงโรงงานน้ำตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 อย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาคมชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล อาสาสมัคร รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้มงวด กวดขัน ตรวจสอบและเฝ้าระวังการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล


สอน. สมาคมเขต 7 โรงงานน้ำตาล ล