กองทัพบก.จัดยิ่งใหญ่ ขนอาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน ให้เด็กๆ ได้ชื่นชม

12 January 2019


บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ โดยกองทัพบก.จัดยิ่งใหญ่ ขนอาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน ให้เด็กๆ ได้ชื่นชมถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด ที่พล.ม.2รอ.สนามเป้า