คสช. เปิดคอร์สอบรม "วินมอ'ไซ-แท็กซี่" แก้ปัญหาแย่งลูกค้า ผุด "4 แอพ" เรียกใช้บริการ

12 January 2019


คสช. เปิดคอร์สอบรม "วินมอ'ไซ-แท็กซี่" 8 หมื่นคัน แก้ปัญหาแย่งลูกค้า ผุด "4 แอพ" ให้เรียกใช้บริการ

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.ต.หญิงพรชนก อ่ำพันธุ์ ผู้ช่วยโฆษกกลาโหม แถลงผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ว่า การจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะ เช่น จักรยานยนต์ ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. - 28 ก.พ. 2562 มีผู้ขับขี่เดิมเข้ามารายงานตัว จำนวน 79,496 ราย และจะมีผู้รับรองใหม่เพิ่มขึ้นอีก 9,721 ราย ซึ่งจะทำให้มีจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะเพิ่มขึ้น 75 ราย และจะมีการจัดตั้งวินจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยและอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ใน 50 เขตของ กทม. เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะสมัครเข้าเป็นสมาชิกแอพพลิเคชันทั้ง 4 ราย อาทิ เก็ตไทยแลนด์, แกร็บ, โกไบค์ และบานานาไบค์ ที่ให้การสนับสนุนร่วมกับกรมการขนส่งและรัฐบาล เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเรียกใช้บริการได้อย่างถูกกฎหมาย ทั้งนี้ หลังจากที่มีการทดลองใช้ พบว่า ผู้ขับขี่มีความพึงพอใจกับรายได้ และผู้ร้องเรียนลดลงกว่าครึ่งหนึ่งจากเดิมที่มีการสำรวจเมื่อปี 2561 เพราะประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ 70 ขึ้นไป ต่อการเรียกใช้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน ผู้ขับขี่มีมารยาทมากขึ้น

ร.ต.หญิงพรชนก กล่าวต่อว่า ส่วนการจัดระเบียบรถแท็กซี่สาธารณะ รถแท็กซี่โอเค ปัจจุบัน มีอยู่ประมาณ 14,491 คัน พบว่า ปัจจุบัน มีการร้องเรียนเรื่องความปลอดภัยและการให้บริการลดลงกว่ารถแท็กซี่ประเภทเดิมถึง 3 เท่า

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมยังพูดถึงการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัย รถอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยจะนำผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะและผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะอบรม 5 รุ่น รุ่นละ 960 คน ภายใน 1 เดือนให้แล้วเสร็จ เพื่อให้มีทัศนะคติที่ดี รู้กฎหมาย และมีบุคลิกภาพที่ดี ระยะเวลาอบรม 1 รุ่น ต่อ 1 วัน ซึ่งจะเริ่มที่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะก่อน จำนวน 89,884 คัน ส่วนระยะยาวขยายผลเป็นรถตู้สาธารณะที่ไปยังตามต่างจังหวัดและในพื้นที่ กทม. ซึ่งการอบรมจะมีแผนระยะยาวทั้งหมด 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะทุกประเภท ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการมีวินัยจราจร นักเรียน ครอบครัว ครู อาจารย์ และผู้ขับขี่ทั่วไป ที่ต้องขอใบขับขี่จะต้องอบรม 1 วัน ในการสร้างวินัยจราจร" ร.ต.หญิงพรชนก กล่าว