ชง ครม. ปูพรม 77 จังหวัดปู "ทางเท้า" ผสม "ยาง" ทั่วประเทศ

11 January 2019


'กฤษฎา' เตรียมแผนชง ครม. ไฟเขียว สั่งเทศบาล 77 จังหวัด ปูพรมทางเท้าผสมยางทั่วประเทศ ปลายเดือนนี้ ขณะที่ ยางทำถนน อบจ. ต้องประชุมสภาจังหวัดก่อนเคาะเงิน "1 กิโลเมตร 1 หมู่บ้าน" คาดต้นเดือน ก.พ. ถึงจะคิกออฟได้ ประเมินมีงบประมาณไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นล้าน ด้าน บิ๊ก กยท.พิษณุโลก เต้น! ท้วงติงอืด ผวาไม่มีน้ำยางป้อนช่วงปิดกรีด


นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" วันนี้ (11 ม.ค. 62) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย เชิญตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 77 จังหวัด องค์การบริหารจังหวัด ผู้อำนวยการกองช่าง ฝ่ายกำหนดราคา คือ กรมบัญชีกลาง และหน่วยตรวจสอบ ตั้งแต่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาประชุมร่วมกับฝ่ายออกแบบ คือ กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท จะใช้เวทีดังกล่าวนี้ชี้แจงการทำถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ โครงการ "1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร" พร้อมแจกคู่มือฯ คาดการณ์จากการประชุมครั้งนี้จะทำให้แบบถนน วิธีการก่อสร้างที่ถูกต้อง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือน ก.พ. สาเหตุเนื่องจากงบประมาณทั้งหมดเป็นงบบริหารส่วนจังหวัด ผ่านสภาจังหวัด แล้วจึงจะเริ่มดำเนินการได้ทันที คาดว่า เงินสะสม อปท. มีอยู่ไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นล้านบาท
ส่วนถนนทางเท้าที่ทำด้วยตัวหนอนผสมยางพารากับลานกีฬาที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมโรงงาน มาตรฐานอุตสาหกรรมได้รับรอง มอก. ประมาณปลายเดือนนี้ ทางคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) จะมีมติรับรองให้เผยแพร่ถนนทางเท้าด้วยผสมยางพารากับลานกีฬาแล้ว หลังจากนั้น ทางกระทรวงเกษตรฯ จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอให้ อปท. เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้ง กทม. 77 จังหวัด ให้ปูทางเท้าผสมด้วยยางพารา จะเพิ่มการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น
ขณะเดียวกัน ก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ครม. ได้อนุมัติให้ ธ.ก.ส. มีเงินโครงการกู้พิเศษให้กับสหกรณ์การยางที่มีความเข้มแข็งและมีความสามารถรวบรวมแปรรูปเป็นยางก้อนส่งออกไปต่างประเทศ อาทิ สหกรณ์การยางบ่อทอง จ.ชลบุรี หรือ สหกรณ์การยางที่ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นต้น พูดง่าย ๆ ก็คือ เพิ่มจำนวนธุรกิจส่งออก แทนที่จะอยู่แค่กลุ่ม 4-5 บริษัทใหญ่เท่านั้น!
ขณะที่ นายพนัส แพชนะ ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก เผยว่า กว่าจะเริ่มดำเนินการเดือน ก.พ. ในการทำถนน ช้าเกินไปหรือไม่ เชื่อว่าหลายจังหวัดปิดกรีดแล้ว จะทำให้เสียโอกาส แต่อย่างไรก็ดี ในขณะนั้น จ.พิษณุโลก เชื่อว่ายังมีน้ำยางสดอยู่ในมือ หาก อปท. จังหวัดไหนไม่มีน้ำยางสดป้อน ทางจังหวัดพร้อมที่จะส่งให้ทันทียางพารา ฐานเศรษฐกิจ ครม. ถนนยางพาราดินซีเมนต์ กฤษฎา บุญราช ทางเท้า การเกษตร Thansettakij การค้า-การลงทุน ยางปูถนน โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ปูทางเท้าผสมยาง พนัส แพชนะ