'ฉาย บุนนาค' นำทัพ NMG ปั้นรายได้ พลิกกำไรปี 62

12 January 2019


| EXCLUSIVE TALK : 'ฉาย' นำทัพ NMG ปั้นรายได้ พลิกกำไรปี 62

| สัมภาษณ์พิเศษ : "ฉาย บุนนาค"

……………….

ท่ามกลางธุรกิจสื่อที่อยู่ในยุคอาทิตย์อัสดง นายฉาย บุนนาค เข้ามามีบทบาทในการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG โดยตั้งเป้าจะใช้ระยะเวลา 1 ปี ในการพลิกฟื้นบริษัทให้กลับมามีกำไร นายฉาย ให้สัมภาษณ์พิเศษ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงการขับเคลื่อนองค์ก ว่า เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา บริษัทได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรหรือ  Management Committee"ประกอบด้วย 13 รายคือ  นายฉาย บุนนาค นายสมชาย มีเสน นางสาววรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ นางมัธยา โอสถานนท์ นางเนตรนภา ภูษิตตานนท์ นายศุภวัฒน์ สงวนนาม นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย นายพรประยูร อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร นายประกิต ชมภูคำ นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ และนางสาวนัฐวรา แสงวารินทร์

นอกจากนี้ยังมีคณะที่ปรึกษาอีก 6 ราย ประกอบด้วยนายสนธิญาณ ชื่นฤทัย ในธรรม นายมารุต อรรถไกวัลวที นายพนา จันทรวิโรจน์ นายปราโมท ฝ่ายอุประ นายพิพัฒน์ ชนะสงคราม และ นายกนก รัตน์วงศ์สกุล

"... "แมเนจเมนต์ คอมมิตตี" จะบริหารแบบ "Total Medias" จุดมุ่งหมายก็เพื่อเป็นช่องทางให้ฝ่ายบริหารได้สื่อสารกับฝ่ายบริหารงานได้อย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกลุ่มบริษัทให้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และเกิดการรวมและการสร้างพลังของกลุ่มบริษัท โดยร่วมกันในการกำหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้การบริหารและการจัดการดำเนินไปสู่เป้าหมายที่บริษัทกำหนด"

 

 

ฉาย บุนนาคทิศทางบริษัท : ปีนี้ตั้งเป้าหมายจะเคลียร์ภาระหนี้สินของกลุ่มเนชั่น ที่มีประมาณ 1,100 ล้านบาท บวกค่าใบอนุญาตอีก 2,700 ล้านบาท ที่ต้องจ่ายภายใน 2 ปี โดยตั้งเป้ารายได้รวม 2,000 ล้านบาท จะมาจาก 4 ส่วนธุรกิจ (Business Unit : BU) คือ

1.สื่อสิ่งพิมพ์ 700 ล้านบาท (คมชัดลึก, เนชั่น, กรุงเทพธุรกิจ)

2.สื่อบรอดแคสติ้ง ไม่ตํ่ากว่า 1,100 ล้านบาท มาจากช่อง NATION 22 ประมาณ 500 ล้านบาท โดยยังคงความเข้มข้นของข่าว และช่อง 26 NOW เป้ารายได้อยู่ที่ 600 ล้านบาท โดยช่อง 26 NOW อยู่ระหว่างปรับโครงสร้าง คาดจะสรุปภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

3.กลุ่มดิจิตอล มีเดีย ในส่วนนี้นอกจากรายได้ที่แทรกอยู่ในแต่ละแบรนด์ในกลุ่มเนชั่นแล้ว บริษัทจะขยายหาช่องทางอื่น ๆ เพิ่ม  โดยดูจากแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับสื่อที่มี  ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้งเป็น "คณะกรรมการดิจิทัล คอมมิตตี "ขึ้นมาวางยุทธศาสตร์ในส่วนงานนี้

4.กลุ่มอีเวนต์ โดยยังคงงานที่กลุ่มเนชั่นดำเนินการอยู่แล้ว และนำโครงการเดิมมาปัดฝุ่นใหม่ อาทิกรุงเทพธุรกิจที่มีงานสัมมนา งานดินเนอร์ทอล์ก ด้านทีวีมีงานวิ่ง ปั่นจักรยาน คมชัดลึกอวอร์ด แทนคุณแผ่นดิน และปีนี้ทีวีจะมีโครงการอบรมสานฝันผู้ประกาศ   และอีเวนต์พิเศษที่จะจัดเป็นประจำปีๆละ 2 ครั้ง โดยเน้นงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น ดิจิตอล เทคโนโลยี หรือ งาน IOT  วางรายได้ธุรกิจอีเวนต์ปีนี้ 150-200 ล้านบาท

 นายฉาย กล่าวต่อว่า ปัญหาของกลุ่มเนชั่นคืออยู่ในธุรกิจสื่อที่ถดถอยและยากลำบาก กลุ่มเนชั่นมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ ที่สถานการณ์ไม่ค่อยดี ขณะที่ธุรกิจดิจิทัล รายได้ยังไม่สามารถขึ้นมาทดแทนรายได้โฆษณาสิ่งพิมพ์ได้ ด้านทีวีดิจิทัล มีต้นทุนการประมูลที่แพงเกินจริง ซึ่งกลุ่มเนชั่น มีหลายสื่อในตัวเองจึงเผชิญปัญหาหลาย ด้านพร้อมๆกัน ยิ่งเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงจึงเห็นผลกระทบที่หนักมากขึ้น

ขณะเดียวกันปณิธานและจิตวิญญาณในการทำข่าวต้องคงเอาไว้ เพราะเนชั่นเป็นสถาบันมากกว่าเป็นบริษัท โดยยังคงยืนหยัดรักษาคุณภาพของคอนเทนต์สื่อที่มีคุณภาพ  เป็นองค์กรที่มีส่วนขับเคลื่อนประเทศมีความอิสระ บนจุดยืนที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ดังนั้นการอยู่รอดให้ได้ในธุรกิจสื่อที่กำลังถดถอย คอนเทนท์ ต้องมีความน่าเชื่อถือ (content is a king) พร้อมกับการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มเนชั่นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่ไปแล้ว ยังมีปัญหาหนี้ที่ต้องแก้ไขพร้อมๆกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ

"1 ปีที่ผ่านมา ถือว่าบริษัทเดินมาได้ถูกทาง โดยสานต่อจากผู้บริหารเดิม ทั้งการปรับโครงสร้าง ลดหนี้ ตัดขายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non Core) และปรับโครงสร้างธุรกิจเป็น 4 บียู อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังมีต้นทุนทางการเงินสูง 8-9% จากภาระหนี้ในกลุ่มเนชั่นที่เหลืออีกรวม 3,800 ล้านบาท โดยมีภาระดอกเบี้ยจ่ายถึงปีละ 90 ล้านบาท แม้จะลดรายจ่ายที่ขาดทุนเกือบเดือนละ 50 ล้านบาท หลังการขายบริษัทลูกที่ไม่ใช่ Non Core จำนวน 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัย, โรงพิมพ์ และธุรกิจขนส่งไปแล้วก็ตาม "

ทั้งนี้กลุ่มเนชั่นอยู่ระหว่างเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารพาณิชย์ โดยจำนวนหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ในส่วนตั๋วแลกเงิน (B/E)และตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/์N ) รวม 300 ล้านบาท และเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์อีก 800 ล้านบาท ซึ่งน่าจะมีข้อสรุปในไตรมาส 1/2562 หลังจากนั้น บริษัทจะเพิ่มทุนเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง โดยเงินทุนส่วนหนึ่งจะใช้เป็นทุนหมุนเวียนและชำระหนี้เงินกู้ โดยมั่นใจหลังปรับโครงสร้างหนี้ ลดต้นทุนการเงิน จะทำให้งบการเงินบริษัทสิ้นปี 2562 จะกลับมาเป็นบวกได้

"หลังการปรับโครงสร้างหนี้และเพิ่มทุนครั้งนี้ จะทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงขึ้น มั่นใจว่า สิ้นปีนี้งบการเงินบริษัทจะเป็นบวก หากสิ้นปีนี้บริษัทยังไม่มีกำไร ผมก็พร้อมจะไม่รับเงินเดือน" นายฉาย กล่าว ทิ้งท้าย.

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2562 ได้มีมติสำคัญ ดังนี้ 1.อนุมัติการแต่งตั้ง นายฉาย บุนนาค ดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป 2.อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ "นายมารุต อรรถไกวัลวที, นายสมชาย มีเสน, นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์, นายฉาย บุนนาค กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

หน้า 17-18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับ 3,435 วันที่ 13-16 มกราคม 2562ฐานเศรษฐกิจ ฉาย บุนนาค NMG Thansettakij กำไร NMG ฉายนำทัพ NMG