เปิดแล้ว! ถนนเลี่ยงเมืองแกลง ส่งเสริมการท่องเที่ยว-อีอีซี

11 January 2019


นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่ทางหลวงหมายเลข 3 หรือ ถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เชื่อมต่อระหว่าง จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด มีการตัดผ่านย่านชุมชนหลายแห่ง ประกอบกับทางหลวงเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จำนวนมาก และเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้มีปริมาณรถยนต์สัญจรผ่านเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณช่วงที่ผ่าน อ.แกลง จ.ระยอง ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้มีการขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้วก็ตาม


ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล ทั้งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาจราจรแก่ผู้ใช้เส้นทาง กรมทางหลวงจึงได้ทำการก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง โดยเป็นการก่อสร้างทางใหม่ระหว่าง กม.1+667 – กม.13+200 อยู่ในพื้นที่ ต.วังหว้า ต.ทางเกวียน ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง โดยทางหลวงสายนี้มีระยะทางตลอดสายรวม 11.53 กิโลเมตร ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 ขนาด 2 ช่องจราจร และ 4 ช่องจราจร ไป–กลับ
อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยต่อไปอีกว่า ปัจจุบัน โครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานไปแล้วตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันออก หรือ EEC ตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นเขตศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมในอนาคต ส่งเสริมการค้าและการลงทุนสู่ระดับเอเชียต่อไปอีกด้วยท่องเที่ยว ฐานเศรษฐกิจ อีอีซี Thansettakij เศรษฐกิจมหภาค ถนนเลี่ยงเมืองแกลง เมืองแกลง ถนนเลี่ยงเมือง