ทอท. รุกจัดกิจกรรม 4 สนามบิน จัดเต็ม! งาน "วันเด็กแห่งชาติ"

11 January 2019


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


 

นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 2562 ทอท. และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.), ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.), ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.), ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.), ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยในวันที่ 12 ม.ค. 2562 ที่ส่วนกลาง ทอท. ได้ร่วมจัดซุ้มสันทนาการพร้อมกิจกรรมมอบของเล่นและของที่ระลึก ในงานวันเด็กของกองทัพอากาศ ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองทัพอากาศ

นอกจากนั้น ในวันที่ 12–13 ม.ค. 2562 ระหว่างเวลา 16.00–21.00 น. ทอท. ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมวันเด็ก "Happy Kids Biker" บริเวณพื้นที่โครงการลู่ปั่นจักรยาน "เจริญสุขมงคลจิต" โดยมีกิจกรรมเวิร์กช็อประบายสี เพ้นท์คุกกี้ การแสดง Bike Parade การเล่นเกมส์ และแจกของรางวัลจำนวนกว่า 2,000 ชิ้น ซึ่ง ทอท. ได้สนับสนุนของรางวัลสำหรับการจัดงานดังกล่าวด้วย
ในส่วน "ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ" มีบูธกิจกรรมวันเด็ก มีการแจกของขวัญ เล่นเกมส์ และให้ความรู้เกี่ยวกับ ทสภ. ณ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ สำหรับ "สนามบินดอนเมือง" จัดกิจกรรมทำฟองดูว์ การแสดงโชว์ชุดแฟนตาซี LED พร้อมแมสคอท และตู้หนีบตุ๊กตาหมีคละสี ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ระหว่างเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารหมายเลข 11–12 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 สนามบินภูเก็ต จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ อาคาร X-Terminal โดยมีหน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการ ร่วมจัดกิจกรรมการละเล่น พร้อมมอบของรางวัลต่าง ๆ และจัดซุ้มอาหาร รวมทั้งมีการนำอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิด เป็นต้น มาจัดแสดงในงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

สำหรับท่าอากาศยานอีก 3 แห่ง ได้แก่ "สนามบินเชียงใหม่" ร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการเดินอากาศจัดกิจกรรม ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยจำลองอาคารผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงกระบวนการให้บริการด้านการบิน และการจัดการความปลอดภัยของการเดินทางโดยอากาศยาน เพื่อให้เยาวชนได้เห็นภาพและสัมผัสการเดินทางเสมือนจริง ตั้งแต่กระบวนการตรวจความปลอดภัยภาคพื้นของผู้โดยสาร ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนการเดินทาง พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำสิ่งของติดตัวไปกับการเดินทาง วัตถุที่สามารถนำติดตัวไปได้ และการตรวจความปลอดภัยของบุคคล และการเช็กอินก่อนการเดินทาง

 

©gustavorezendeส่วน "สนามบินหาดใหญ่" ได้ร่วมกับกองบิน 56 จัดบูธกิจกรรมวันเด็ก ประกอบด้วย การเล่นเกมส์และแจกของรางวัล ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน 561 กองบิน 56 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และ "สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย" ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับสายการบิน หน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ โดยมีการจัดซุ้มกิจกรรมให้ผู้ร่วมงาน เล่นเกมส์ชิงรางวัล และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการดับเพลิง ณ บริเวณอาคารรับส่งด้านทิศใต้

ในส่วนของ "สนามบินดอนเมือง" ซึ่งกองทัพอากาศได้มีการแสดงของอากาศยาน ทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ และจำเป็นต้องมีการปิดห้วงอากาศของ ทดม. 5 ช่วงเวลา ได้แก่ (1) เวลา 08.15–09.05 น. (2) เวลา 10.00-10.20 น. (3) เวลา 11.20–11.50 น. (4) เวลา 12.40–13.30 น. และ (5) เวลา 14.30–14.50 น. ดังนั้น ทอท. จึงขอให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาล่วงหน้า 3–4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน

อย่างไรก็ตาม ทดม. ได้เตรียมแผนรองรับเพื่อบรรเทาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น เช่น การบริหารจัดการสถานที่ เพื่อบรรเทาความคับคั่งภายในอาคารผู้โดยสาร การจัดเจ้าหน้าที่ Airport Help เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเวลาการบินได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

©OpenClipart-Vectorsนอกจากนั้น ทดม. ยังได้จัดพื้นที่จอดรถยนต์ โดยไม่คิดค่าบริการ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมวันเด็กที่กองทัพอากาศในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 2562 โดยสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ในพื้นที่ ดังนี้ (1) บริเวณอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (เฉพาะ ชั้น 2) (2) พื้นที่จอดรถยนต์ระหว่างคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น และ (3) พื้นที่จอดรถยนต์ตรงข้ามคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ซึ่งกองทัพอากาศได้จัดรถเวียนรับ–ส่ง โดยสามารถขึ้นรถเวียนได้ที่ลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น กับคลังสินค้า 3 เพื่อไปยังบริเวณที่จัดกิจกรรมของกองทัพอากาศด้วย

นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากการจัดกิจกรรมในวันที่ 12 ม.ค. 2562 แล้ว ทอท. ยังร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของหน่วยงานต่าง ๆ โดยได้มอบของขวัญวันเด็กจำนวนกว่า 60,000 ชิ้น ให้กับหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่ง เพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ให้แก่เยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตอีกด้วย
สนามบิน ฐานเศรษฐกิจ ทอท. วันเด็กแห่งชาติ Thansettakij อาหาร การท่องเที่ยว