ขีดเส้น 7 วัน! ยกเลิกคำขอ "13 สิทธิบัตรกัญชาต่างชาติ"

11 January 2019


ไร้ข้อสรุป! ถกแก้ปมการขอจดสิทธิบัตรสารสกัดและองค์ประกอบ 13 คำขอ ... 'สนธิรัตน์' ลั่น! ไม่มีถ่วงเวลา แต่ต้องการให้ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพอใจ ด้าน 'ปานเทพ' ขีดเส้น 7 วัน ต้องได้ข้อสรุป ยัน! ภาคประชาชนต้องการให้ยกเลิกคำขอทั้งหมด หากไม่เลิก เตรียมฟ้องศาลให้เพิกถอน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุม (11 ม.ค. 62) ร่วมกับผู้แทนภาคประชาสังคมที่มีความเห็นต่าง เรื่อง "การจดสิทธิบัตรกัญชา" ว่า ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางในประเด็น "การจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาและสิทธิบัตรที่มีสารสกัดจากกัญชาเป็นองค์ประกอบ" ที่มีอยู่จำนวน 13 คำขอ ได้ข้อสรุปให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาและภาคประชาสังคมไปหารือและทำงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่แต่ละฝ่ายมี เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาต่อไป"ให้ไปพูดคุยกันเฉพาะคำขอ 13 คำขอ เพราะตอนนี้ทั้ง 2 ฝ่าย มองข้อกฎหมาย-ตีความกฎหมายแตกต่างกัน ก็ให้ไปหาทางออกร่วมกัน ว่า จะทำอย่างไร วิธีการไหน โดยให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด ส่วนจะยกเลิกคำขอหรือไม่ อยู่ที่การหารือ เพราะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่า คำขอแต่ละรายการอยู่ในขั้นตอนไหน และยืนยันว่า การหาทางออกแบบนี้ ไม่ใช่การถ่วงเวลา เพราะถ้าต้องการถ่วงเวลา คงไม่เชิญทุกฝ่ายมาหารือ และคงไม่เรียกประชุมในครั้งนี้" นายสนธิรัตน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม สำหรับอีก 20 คำขอจดสิทธิบัตรที่ไม่มีสารสกัดจากกัญชาเป็นองค์ประกอบ แต่เป็นสารสังเคราะห์และมีโครงสร้างคล้ายกัญชา ในที่ประชุมไม่มีใครติดใจและไม่มีปัญหาในการเข้ามายื่นจดสิทธิบัตรของต่างชาติ

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดี สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ภาคประชาสังคมต้องการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญายกเลิกคำขอจดสิทธิบัตร 13 คำขอ ในทันทีและไม่มีเงื่อนไข เพราะเป็นคำขอที่ขัดต่อ พ.ร.บ.สิทธิบัตร มาตรา 5 มาตรา 9 (1) (4) (5) ขัดต่อศีลธรรม เพราะกัญชายังเป็นยาเสพติด และหากรับจดสิทธิบัตรจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างต่างชาติกับคนไทย ซึ่งทางออก คือ ต้องยกเลิกเท่านั้น และจะให้เวลาพิจารณาในเรื่องนี้ภายใน 7 วัน ต้องมีคำตอบออกมา ไม่ควรจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี

"13 คำขอ "ต้องยกเลิก" ถ้าไม่ยกเลิกภายใน 7 วัน ได้เตรียมการฟ้องร้องไว้แล้ว จะไปฟ้องต่อศาลปกครอง หรือ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อให้เพิกถอนคำขอจดสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จากที่ก่อนหน้านี้ได้ไปยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ให้เอาผิดอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตรมาแล้ว" นายปานเทพ กล่าวและว่า

 

เพิ่มเพื่อนขณะนี้ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ กำลังจะมีผลบังคับใช้ หากไม่ยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตรจะทำให้ผู้จดสิทธิบัตรได้ประโยชน์ทันที และเห็นอีกว่า การจะรับจดสิทธิบัตรต้องใช้กฎหมายภายในของประเทศเห็นหลัก ไม่ใช่ให้ข้อตกลงระหว่างประเทศมามีอำนาจเหนือกฎหมายไทย อย่าง กรณีสหรัฐฯ การรับจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา ก็ให้ทำได้หลังจากอนุญาตให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์แล้ว

ทั้งนี้ ภาคประชาสังคม ยืนยันว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมาอ้างว่า ไม่สามารถยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตรได้ในทันที เพราะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ได้ เนื่องจากคำขอจดสิทธิบัตรทั้ง 13 คำขอดังกล่าว ไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้น ทั้งขัด พ.ร.บ.สิทธิบัตร ผิด พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ และขัดรัฐธรรมนูญในเรื่องความไม่เสมอภาคในการจดสิทธิบัตร จึงทำได้เพียงอย่างเดียว คือ ยกเลิกคำขอทั้งหมดฐานเศรษฐกิจ สิทธิบัตร กัญชา สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ Thansettakij การค้า-การลงทุน ยกเลิกคำขอสิทธิบัตรกัญชา สิทธิบัตรกัญชาต่างชาติ สิทธิบัตรกัญชา