จ่อเปิดแอพ "ทักทาย" สร้างแพลตฟอร์มรวมศูนย์การท่องเที่ยวแห่งชาติ

10 January 2019


คณะทำงาน D3 เอ็มโอยู 49 องค์กรรัฐ-เอกชน พัฒนาโครงการ "ดิจิตอล ทัวริสซึม แพลตฟอร์ม" สร้างแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ให้ข้อมูลท่องเที่ยว-จอง-จ่ายทุกบริการท่องเที่ยวภายในแอพพลิเคชันเดียว ภายใต้ชื่อ "ทักทาย" หรือ "TAGTHAI" ดำเนินการโดย บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ตั้งเป้าออกเวอร์ชั่นแรกได้ภายในเดือน เม.ย. นี้

คณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) ได้กำหนดแผนงานด้านเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยหนึ่งในกิจกรรมที่กำลังผลักดัน คือ การสร้าง Platform การท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งเป็น Platform กลางที่เชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวและสินค้าบริการของผู้ประกอบการในตลอดทั้ง Value Chain การท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวสำหรับทุกคน
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ : คณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) เปิดเผยว่า การออกแบบโครงการ "Digital Tourism Platform" จะสามารถเชื่อมชุดระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งของรัฐเอกชนในรูปของวิสาหกิจเพื่อสังคม สำหรับทำ Big Data ด้านท่องเที่ยว และเป็น Platform บริการจอง-จ่ายให้ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล-เตือนภัย-รับแจ้งเหตุ ตลอดถึงบริการการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ซื้อขายประกันการเดินทาง ซึ่งจะนับเป็นระบบที่จะมีความใหม่ ทันสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกทีเดียว ทั้งนี้ โครงการนี้ธนาคารกสิกรไทยลงทุน 30 ล้านบาท เพื่อให้เทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นให้ได้
ด้าน นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการ "Digital Tourism Platform" กล่าวว่า คณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) ได้กำหนดแผนงานด้านเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยหนึ่งในกิจกรรมที่กำลังผลักดัน คือ การสร้าง Platform การท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งเป็น Platform กลางที่เชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวและสินค้าบริการของผู้ประกอบการในตลอดทั้ง Value Chain การท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวสำหรับทุกคน
โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจของประเทศไทยให้มีช่องทางดิจิทัลในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายขึ้น ซึ่งโดยรวมแล้วจะเกิดประโยชน์ในด้านการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งตอบรับกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยเช่นกัน
ดังนั้น ในวันที่ 10 ม.ค. 2562 คณะทำงานสานพลังประชารัฐ D3 จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งหมด 49 องค์กร/หน่วยงาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในโครงการ Digital Tourism Platform รวมไปถึงมีแผนจะจัดตั้งเป็น บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อเข้ามาดำเนินการ โดยจะจัดทำ Application ชื่อ "ทักทาย" หรือ "TAGTHAI" และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ 19 หน่วยงาน มุ่งให้เกิดความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวและร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจะมีการออก Application เวอร์ชั่นแรกในเดือน เม.ย. 2562 นี้
นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวนับเป็นภาคธุรกิจที่สำคัญของประเทศ ที่ธนาคารพาณิชย์ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการมาตลอด ทั้งด้านเงินทุนและบริการชำระเงิน รวมทั้งให้บริการทางการเงินสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ภายใต้โครงการ Digital Tourism Platform นี้ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ พร้อมที่จะให้บริการทางการเงินในรูปแบบ Digital เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และผู้ใช้ Platform ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น การรับชำระเงินบน Digital Platform เพื่อการจอง หรือ ซื้อสินค้าบริการต่าง ๆ เป็นต้น
ทั้งยังเชื่อว่า การร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ผ่าน Digital Tourism Platform นี้ จะสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น จากการได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจรบน Platform และจากการเชื่อมโยงของข้อมูลและการทำธุรกรรมบน Platform นี้ จะเป็นการสร้าง Big Data ที่นำไปสู่การสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ร่วมใน Platform และจะต่อยอดเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทศเติบโตอย่างมั่นคง
นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า สมาชิกโรงแรมทั่วประเทศที่มีกว่า 140,000 ห้อง ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Digital Tourism Platform ภายใต้คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE ในการเพิ่มขีดความสามารถสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยทางสมาคมจะมีหน้าที่ดูแลในเรื่อง Online Hotel Booking เพื่อขานรับเทรนด์ของโลกยุค Digital ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

Online Hotel Booking นี้ นอกจากจะเป็นการจองห้องพักที่สะดวกรวดเร็วแล้ว ยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้าพักกับโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐาน ทั้งที่เป็นสมาชิกกับทางสมาคม รวมถึงโรงแรมที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จึงขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญทุกโรงแรมเข้าร่วมโครงการที่จะนำประโยชน์มาสู่ประเทศชาติ ที่เห็นเด่นชัด คือ เม็ดเงินจะหมุนเวียนภายในประเทศ รัฐบาลจะได้รับภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อนำมาพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศต่อไป

นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ด้วยบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนไป ทำให้ ททท. ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ครบทุกช่องทาง ความร่วมมือของพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนที่จะทำให้ Platform นี้เกิดขึ้น จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลและสินค้าบริการต่าง ๆ ตลอดทั้ง Value Chain ในการท่องเที่ยวได้จริง นำไปสู่การยกระดับประสบการณ์ อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนได้ตั้งแต่ต้นจนจบการเดินทาง
นอกจากนี้ ททท. ยังเชื่อว่า Platform นี้ ยังช่วยเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ ๆ (First Visit) และเป็นการสร้างโอกาสในการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปสู่พื้นที่รอง ซึ่งนับเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ อย่างมีคุณค่า ทั้งยังก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ของประเทศไทยอีกด้วยแอพพลิเคชั่น ท่องเที่ยว ฐานเศรษฐกิจ ไอที Thansettakij ท่องเที่ยว บริการ #Digital Tourism Platform #big data ด้านท่องเที่ยว #TAGTHAI แอพทักทาย ทักทาย แอพท่องเที่ยวแห่งชาติ แอพท่องเที่ยว คณะทำงาน D3 แอพพลิเคชันทักทาย