"ชาง ซาไก" ส่งบทเพลงแทนความ "ห่วงใย" ถึงพี่น้องชาวใต้

9 January 2019


จากสถานการณ์พายุโซนร้อน 'ปาบึก' พัดเข้าภาคใต้ของไทย ระหว่าง 3-5 ม.ค. 2562 สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซ้ำยังก่อให้เกิดวาตภัยที่สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวใต้

คนไทยทั่วประเทศขอส่งบทเพลง "ห่วงใย" ขับร้องโดยศิลปิน "ชาง ซาไก" เป็นสิ่งแทนความเป็นห่วงและความปรารถนาดีที่จะให้พี่น้องชาวใต้กลับมามีกำลังใจ เผชิญปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเข้มแข็ง เราอยากให้ท่านรู้ว่า คนไทยทั้งประเทศ "ห่วงใย" ท่าน ดังบทเพลง ...

 
ฐานเศรษฐกิจ Thansettakij ชาวใต้ เทรนด์ สังคมออนไลน์ ปาบึก ชาง ซาไก เพลงห่วงใย ห่วงใย