กสทช. เตรียมหารือนัดพิเศษ 15 ม.ค. นี้ คาดได้ข้อสรุปเกณฑ์ประมูลคลื่น 700

8 January 2019


กสทช. เตรียมหารือนัดพิเศษ 15 ม.ค. 62 คาดได้ข้อสรุปมาตรการเยียวยาเรียกคืนคลื่น พร้อมหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 8 ม.ค. 2562 ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติให้ กสทช. จัดประชุมวาระพิเศษในวันที่ 15 ม.ค. 2562 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประมูลคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ และร่างประกาศการเยียวยากรณีการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น รวมถึงมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล จากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ จากนั้นจะมีการนำร่างไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะภายใน 45 วัน ก่อนจะมีการนำกลับมาพิจารณาอีกครั้ง เพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ทั้งนี้ คาดว่ากระบวนการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 2562 และจะเปิดให้เข้ารับใบอนุญาตการประมูลได้ในเดือน เม.ย. และเคาะราคาประมูลได้ในเดือน พ.ค. 2562 โดยผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกรอบเวลาในการดำเนินการที่คาบเกี่ยวกับช่วงการเลือกตั้ง เนื่องจาก กสทช. สนับสนุนที่จะออกร่างประกาศเยียวยาการเรียกคืนคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ และจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับรูปแบบการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ เบื้องต้น คาดว่าจะจัดการประมูลจำนวน 9 ใบอนุญาต รวม 45 เมกะเฮิตรซ์ ซึ่งหากมีการประมูลเกิดขึ้นแล้วจะสามารถนำคลื่นไปใช้ได้ในเดือน ม.ค. 2564 โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา ว่า จะใช้วิธีการประมูลในรูปแบบบิวตี้คอนเทสต์หรือไม่ เนื่องจากหลายคนมองว่า การประมูลแบบบิวตี้คอนเทสต์จะทำให้เกิดความล่าช้าในการประมูล ดังนั้น อาจต้องใช้รูปแบบการประมูลแบบเดิม
นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช. ยังมีมติให้สำนักงาน กสทช. ส่งหนังสือแจ้งสิทธิ์แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการเน็ตประชารัฐ ให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตในครัวเรือนไม่เกิน 200 บาท ซึ่งเดิมจากการสำรวจของสำนักงาน กสทช. พบว่า มีผู้มีรายได้น้อยที่เข้าเกณฑ์ คือ มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี จำนวน 6 แสนครัวเรือน แต่จากการตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงการคลัง พบว่า มีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือไม่ถึง 4 แสนครัวเรือน โดยทางสำนักงาน กสทช. จะจัดส่งหนังสือแจ้งให้กับประชาชนในวันที่ 16 ม.ค. นี้ ซึ่งหากประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กสทช. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ได้กสทช ฐานเศรษฐกิจ ไอที ประมูลคลื่น Thansettakij คลื่น 700 700 MHz ประมูลคลื่น 700