บ้านปูผลักดันบอร์ดเกม พัฒนาทักษะเยาวชน หลุดพ้นสังคมก้มหน้า

12 January 2019


ในยุคสังคมก้มหน้า บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ค้นพบว่า บอร์ดเกม คือ เกมกีฬาหนึ่งที่มีโอกาสเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเยาวชน ให้ห่างจากการเป็นเด็กติดจอได้ ซึ่งจริงๆ บอร์ดเกมนั้นมีมานานแล้ว ทั้งเกมเศรษฐี และ เกมบันไดงู แต่วันนี้ บอร์ดเกมได้พัฒนาความหลากหลาย ทั้งสามารถสร้างความสนุก และทำให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ไปพร้อมกัน บ้านปูจึงสนับสนุน กีฬาบอร์ดเกม พร้อมจับมือกับ ทีมงาน Board Game Night จัดกิจกรรม “Banpu B-Sports Thailand 2018” ซึ่งถือเป็นกิจกรรมไฮไลต์ของโครงการ “Banpu B-Sports Thailand” 

“อุดมลักษณ์ โอฬาร” ผู้อำนวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บอกว่า โครงการ “Banpu B-Sports Thailand” เป็นโครงการเกี่ยวกับบอร์ดเกม ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเล่นบอร์ดเกมอย่างสร้างสรรค์หลังจากทางโครงการฯ ได้เปิดตัวบอร์ดเกมใหม่ล่าสุด “Super Power 8” เกมแนว Party และ Strategy ที่ให้ความสนุกสนาน และกระตุ้นให้ผู้เล่นได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ไขปัญหา ไปจนถึงการสื่อสารและทักษะทางจิตวิทยาต่างๆ บ้านปูและ พาร์ตเนอร์ ได้คัดเลือกผู้ชนะการแข่งขัน เกม Super Power 8 ที่ร้านคาเฟ่บอร์ดเกม มาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับผู้ชนะจากทาง Board Game Night และผู้เข้า แข่งขันที่คัดเลือกจากในงาน Banpu B-Sports Thailand 2018 จนได้ผู้ชนะคนแรก คือ เตชภาส มากคง

การที่บ้านปู เลือกส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาประเภทนี้ เพราะบอร์ดเกมเป็นหนึ่งในเครื่องมือฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม และการทำงานร่วมกับผู้อื่น และกิจกรรมบอร์ดเกมยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรใหม่ของบ้านปู ที่มุ่งสู่ความสำเร็จด้วยความมีใจรัก (Passionate) ความสร้างสรรค์ (Innovative) และความมุ่งมั่น (Committed) ได้เป็นอย่างดี โดยบ้านปูฯ จะนำรูปแบบของบอร์ดเกมมาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองต่อไป

หน้า 24 ฉบับที่ 3,434 วันที่  10 - 12 มกราคม พ.ศ. 2562บ้านปู บอร์ดเกม พัฒนาทัพษะ Super Power 8