"SME D Bank" หนุน "3 เติม" พลิกโฉมวงการอาชีพ "ขับแท็กซี่"

3 January 2019


SME D Bank เผยความคืบหน้าโครงการ "ฮัก TAXI" ยอดแสดงเจตจำนงล่าสุดหลังผ่านตรวจสอบ 7,400 ราย สรุปผลงานวิจัยให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้า เพื่อนำมาออกแบบกระบวนการทำงาน คุณสมบัติ และผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ให้เสร็จภายใน 45 วัน ภายใต้แนวทาง "3 เติม" ได้แก่ เติมทักษะ เติมทุน และเติมคุณภาพชีวิต ช่วยยกระดับพลิกโฉมวงการประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ลั่น! เดินหน้าจัดกิจกรรมให้ความรู้ทันที


 

นายมงคล ลีลาธรรมนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า จากเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารได้เปิดให้ผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่แสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ "ฮัก TAXI" เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย ซึ่งในวันดังกล่าวมียอดผู้แสดงเจตจำนงกว่า 6,000 ราย หลังจากนั้นเปิดให้แสดงเจตจำนงผ่านทางออนไลน์ต่อเนื่อง นับถึงวันที่ 2 ม.ค. 2562 มียอดแสดงเจตจำนงเพิ่มเติมอีกกว่า 3,500 ราย รวมแล้วมียอดผู้แสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการกว่า 9,500 ราย และเมื่อตรวจสอบความถูกต้องและตัดผู้แสดงเจตจำนงซ้ำซ้อนออกไป เหลือจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 7,400 ราย ดังนั้น ผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่สามารถแสดงเจตจำนงได้อีกจนกว่าจะครบ 10,000 คน ตามกำหนดวงเงินของโครงการ 10,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธนาคารได้นำข้อมูลของผู้แสดงเจตจำนงต้องการร่วมโครงการ "ฮัก TAXI" ทั้งในวันที่ 27 ธ.ค. และผ่านออนไลน์ เพื่อสรุปเป็นงานวิจัย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า หลังจากนั้นธนาคารจะนำผลงานวิจัยมาออกแบบเป็นแนวทางการดำเนินโครงการ คุณสมบัติผู้กู้ และออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน หรือประมาณกลางเดือน ก.พ. 2562 โดยอยู่ภายใต้หลักสำคัญ "3 เติม" ได้แก่
1.เติมทักษะ ช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และยกระดับงานบริการด้วยเทคโนโลยี โดยผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ที่แสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับทุกคน เช่น อบรมการให้บริการผ่านแอพพลิเคชัน การอบรมการให้บริการ และอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร รวมถึงได้รับการแนะนำและสนับสนุนเข้าถึงกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

2.เติมทุน รูปแบบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนถูกกว่าการเช่ารถ และได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 4-7 ปี ขึ้นอยู่ความสามารถในการหารายได้ ประเภท ราคายี่ห้อรถยนต์ วินัยการเงินของผู้ที่มีความตั้งใจประกอบอาชีพอย่างมืออาชีพ ผ่านสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) และกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ที่จะได้รับเงินทุนนั้น ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนด

3.เติมคุณภาพชีวิต สิทธิ์ประโยชน์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในอาชีพ ลดภาระให้ครอบครัว และเข้าถึงสวัสดิการที่ดี เช่น ได้รับประโยชน์การคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตามมาตรา 40 เข้าถึงกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เงินสงเคราะห์บุตร ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ รวมถึงได้รับเงินทุนผ่านสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) และกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องมีวินัยการเงิน ตั้งใจประกอบอาชีพขับแท็กซี่อย่างมืออาชีพ ตามหลักเกณฑ์ของโครงการ "ฮัก TAXI"

ในระหว่างสรุปข้อมูลวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการและออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยมี บสย. เป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อ ธนาคารจะเริ่มจัดกิจกรรมเติมทักษะเพื่อยกระดับการให้บริการในลำดับแรกก่อน โดยไม่ต้องรอถึง 45 วัน รวมถึงจะมีการแจ้งข่าวสารความคืบหน้าให้ผู้แสดงความจำนงทราบอย่างต่อเนื่อง

"ผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ที่แสดงเจตจำนงร่วมโครงการ "ฮัก TAXI" ส่วนใหญ่สิ่งแรกที่ต้องการ คือ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปซื้อรถใหม่ อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของ SME D Bank พบว่า หากให้แต่เงินจะไม่ก่อให้เกิดความยั่งยืน จำเป็นต้องให้ความรู้ควบคู่ไปด้วย ดังนั้น แนวทางการดำเนินโครงการ "ฮักTAXI" สิ่งสำคัญที่สุด มุ่งให้ผู้ประกอบอาชีพที่แสดงเจตจำนงเข้าโครงการทุกรายได้รับการเติมทักษะ ซึ่งจะช่วยให้สามารถประกอบอาชีพขับแท็กซี่ได้อย่างยั่งยืน มีรายได้เพิ่ม สร้างความพึงพอใจแก่ผู้โดยสาร นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงยกระดับบริการแท็กซี่ได้ทั้งระบบ" นายมงคล กล่าวเสริมSMEs ฐานเศรษฐกิจ คมนาคม แท็กซี่ SME D Bank Thansettakij ฮัก TAXI ขับแท็กซี่ 3 เติม พลิกโฉมวงการแท็กซี่ พลิกโฉมแท็กซี่