ตลาดริมทางตลาดศูนย์ผลไม้เขาใหญ่

9 January 2019


 แวะก่อนเที่ยว เที่ยวแล้วแวะ...ชิลไป

ทุกๆ การเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางแบบ Roadtrip นอกจากจุดหมายปลายทางที่ทุกคนถวิลหา ระหว่างทางคือหนึ่งรสชาติของการท่องเที่ยวที่สามารถเติมเต็มความทรงจำที่ดีทั้งในแง่ของการแวะลงไปฝากท้อง ซื้อของฝาก รวมทั้งเยี่ยมชมวิถีชุมชนต่างๆ ผ่านผลิตผลจากท้องที่นั้นๆ อันแสดงออกถึงอัตลักษณ์ ด้วยความสำคัญดังกล่าวและการเล็งเห็นถึงโอกาสในการส่งเสริม ยกระดับปรับโฉมตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ริเริ่ม เปิดตลาดริมทาง ตลาดศูนย์ผลไม้เขาใหญ่ โดยปักหมุดให้เป็นสถานที่ที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้และกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายเงินกระจายสู่เศรษฐกิจท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “จะแวะก่อนเที่ยว หรือจะเที่ยวแล้วแวะ...ก็ได้”

จากที่ได้เรียบเรียงเคียงถาม “ฉัตรชัย  ศักดิ์ศิลปชัย” รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ถึงภาพรวมของตลาดริมทางตลาดศูนย์ผลไม้เขาใหญ่ เขาเล่าว่า ตลาดริมทางแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณอำเภอปากช่อง ถนนมิตรภาพบนทางหลวงหมายเลข 2 กม.ที่ 55 เป็นจุดซื้อขายสินค้าเป็นสถานที่น่าแวะ  เชื่อมโยงการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดได้ง่าย  มุ่งสร้างตลาดให้เป็นมาตรฐานตามหลักของกรมการค้าภายใน อาทิ สินค้าที่มีปริมาตร ปริมาณ ตรงตามฉลาก ไม่หมดอายุ แสดงราคาชัดเจน สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าที่จับจ่ายในตลาดริมทาง รวมทั้งเป็นการ
ต่อยอดทางการค้าให้มีความพร้อมเป็นสถานที่รวบรวมและจำหน่ายสินค้าจากภาคการผลิตของคนในชุมชนได้อีกด้วยจุดเด่นของตลาดริมทาง ตลาดศูนย์ผลไม้เขาใหญ่ คือ เป็นศูนย์รวมผักผลไม้ประจำถิ่นตามฤดูกาล เช่น น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง องุ่น อะโวคาโด มะม่วง เสาวรส ข้าวโพดหวานขึ้นชื่อ หน่อไม้รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งของในจังหวัดและนอกจังหวัดให้ซื้อหา อย่างขนมกะหรี่ปั้บคำเดียว โมจิ หรือเครื่องดื่มยอดฮิตอย่างนํ้าข้าวโพด  นํ้าองุ่นสด ถือได้ว่านอกจากเป็นของฝาก ยังเป็นของขบเค ี้ยวระหว่างทางได้อย่างเหมาะสม นอกจากครบครันสิ่งสำคัญของการทำตลาดริมทาง คือ โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งตลาดแห่งนี้มีลานจอดรถขนาดกว้างรองรับผู้มาเยือนได้อย่างสุขใจในทุกช่วงเวลา

ตลาดริมทาง คือ จุดเชื่อมโยง อย่างที่กล่าวข้างต้นตลาดแห่งนี้เป็นดั่งประตูทางเข้า-ออก สำหรับจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ด้วยความอิ่มท้อง เช่น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในตัวจังหวัด ปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย โครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ อ.โนนสูง ปราสาทหินพนมวัน อ.เมือง วัดหลวงพ่อโต (หรือวัดสรพงษ์ ชาตรี) อ.สีคิ้ว วัดหลวงพ่อคูณ อ.ด่านขุนทด หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย เขื่อนลำตะคอง บนเขาใหญ่มีนํ้าตกเหวสุวัต นํ้าตกเหวนรก ผากล้วยไม้ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น เช่น ปาลิโอ เขาใหญ่ จุดถ่ายภาพสไตล์อิตาลีบนถนนธนะรัชต์ ก่อนถึงทางขึ้นเขาใหญ่ เป็นต้นสำหรับตลาดริมทาง ตลาดศูนย์ผลไม้เขาใหญ่ นับเป็นตลาดริมทางแห่งที่ 2 ที่กรมการค้าภายใน ดำเนินการเปิด ซึ่งเป้าหมายก็คือคัดเลือกเพื่อส่งเสริม พัฒนา ยกระดับ วางแผนไว้ 5 จุด ได้แก่ ตลาดมอกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร ตลาดชุมชนพ่อตาหินช้าง จังหวัดชุมพร ตลาดผลไม้หนองชะอม จังหวัดปราจีนบุรี ตลาดลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งทั้ง 5 แห่งจะเกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กระตุ้นการจับจ่าย และกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้ ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปในจังหวัดไหนสู่ภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่าลืมแวะชม หยุดชิม พักแชร์กับ ตลาดริมทาง ตลาดศูนย์ผลไม้เขาใหญ่ ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการในทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. โดยเฉพาะบางร้านเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ตลาดริมทางแห่งนี้ จะแวะก่อนเที่ยว หรือจะเที่ยวแล้วแวะ...ก็ได้

หน้า 24 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่39 ฉบับที่ 3,433 วันที่ 6 - 9 มกราคม พ.ศ. 2562กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน ตลาดศูนย์ผลไม้เขาใหญ่