แคลิฟอร์เนียยกระดับรถโดยสารเปลี่ยนระบบเลิกปล่อยไอเสียภายในปี 2040

5 January 2019


สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรอากาศแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Air Resources Board: CARB) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ  มีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา  ที่จะกำหนดให้รถโดยสารในระบบขนส่งมวลชนทุกคันของรัฐแคลิฟอร์เนียไม่มีการปล่อยไอเสียอีกต่อไป หรือ zero emissions โดยตั้งแต่ปีค.ศ. 2029 หรือในอีก 10 ปีข้างหน้าเป็นต้นไป รถโดยสารใหม่ทุกคันจะใช้ระบบพลังงานไฟฟ้า 100% หรือระบบเซลล์เชื้อเพลิง (fuel-cell bus) และภายในปีค.ศ. 2040 รถโดยสารทุกคันก็จะไม่มีการใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียมอีกแล้ว หรือพูดอีกอย่างก็คือรถโดยสารทุกคัน (100%)ในระบบขนส่งมวลชนของแคลิฟอร์เนียจะไม่ปล่อยไอเสียอีกเลย

ทั้งนี้ ข้อมูลของ CARB ชี้ว่า ไอเสียจากท่อรถยนต์คือต้นเหตุที่ก่อก๊าซเรือนกระจกถึง 40% และก๊าซพิษดังกล่าวก็เป็นภัยคุกคามทำให้สภาวะอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ผลศึกษายังพบว่า ไอเสียรถยนต์ยังเป็นตัวการที่ทำให้เกิดหมอกควันพิษ 80-90% ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวนี้ ถ้าจะแก้ไขให้หมดไปก็เทียบได้กับการนำรถยนต์ 4 ล้านคันออกไปจากท้องถนน เป็นที่คาดหมายว่า ในระหว่างปีค.ศ. 2020-2050 มาตรการของรัฐแคลิฟอร์เนียจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 19 ล้านเมตริกตัน

ความริเริ่มของรัฐแคลิฟอร์เนียในเรื่องนี้ ไม่เพียงจุดประกายให้เกิดการพัฒนายานยนต์ในระบบขนส่งมวลชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นจากคุณภาพอากาศที่สะอาดขึ้น นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแสดงความชื่นชมโครงการความริเริ่มดังกล่าว และคาดหวังว่านี่คือก้าวแรกๆ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้มลรัฐอื่นๆของสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอื่นๆ สามารถดำเนินรอยตามได้ในอนาคต

หน้า 17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,432 วันที่  3 - 5 มกราคม พ.ศ. 2562ก๊าซเรือนกระจก รถโดยสาร ปิโตรเลียม ไอเสีย ขนส่งมวลชน แคลิฟอร์เนีย