ชี้ช่องจากทีมทูต | ทำความรู้จักตลาดข้าวในสเปน ... และโอกาสของ "ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไทย"

31 December 2018


| คอลัมน์ : ชี้ช่องจากทีมทูต | ทำความรู้จักตลาดข้าวในสเปน ... และโอกาสของ "ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไทย"

| โดย ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสเปน

……………….


แม้สเปนจะเป็นประเทศที่ปลูกข้าวมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของสหภาพยุโรป (อียู) และเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญประเทศหนึ่ง ซึ่งข้าวที่ปลูกและส่งออก 59% คือ ข้าวสายพันธุ์ Indica แต่สเปนก็เป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากต่างประเทศด้วยเช่นกัน ปริมาณเฉลี่ยการนำเข้าข้าวในรอบ 5 ฤดูกาลเพาะปลูก (2554/2555-2558/2559) อยู่ที่ 81,432 ตัน โดยนำเข้าข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวจากไทย ข้าวบาสมาติจากอินเดีย ข้าวเหนียวเขียวจากเวียดนาม ข้าวญี่ปุ่นสำหรับทำซูชิจากญี่ปุ่น และข้าวหอมมะลิจากกัมพูชา เป็นต้น

สเปนนำเข้าข้าวจากต่างประเทศทั้งข้าวที่ใช้เพื่อการบริโภคและใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาทิ ใช้เป็นอาหารสัตว์และผลิตพลังงานชีวภาพ ทั้งนี้ ในส่วนของไทย เมื่อปี 2560 สเปนนำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดและสูงกว่าคู่แข่งอื่น ๆ รวมปริมาณ 36,328.07 ตัน หรือมีสัดส่วน 33.32% จากการนำเข้าข้าวทั้งหมดของสเปน (109,033.86 ตัน) โดยเป็นข้าวที่ใช้เพื่อการบริโภคและเป็นอาหารสัตว์ แบ่งเป็น ข้าวเปลือก (0.30 ตัน) ข้าวกล้อง (2,981.69 ตัน) ข้าวขัดสี (29,038.14 ตัน) และข้าวหัก (4,307.92 ตัน) ส่วนใหญ่ขนส่งไปยังสเปนทางทะเลเข้าสู่ท่าเรือบาเลนเซีย ท่าเรือบาร์เซโลนา ท่าเรือเมลีญา (เมืองสเปนที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา) และท่าเรือซานตา ครูซ เด เตเนริเฟ (เมืองเอกของหมู่เกาะแคนารี) นอกจากนี้ เมื่อปี 2560 สเปนยังได้นำเข้าอาหารและเครื่องดื่มจากไทยรวมมูลค่า 93.77 ล้านยูโรอีกด้วย
คนสเปนคุ้นเคยกับการบริโภคข้าว โดยอาหารหลักยอดนิยม คือ ปาเอญ่า (Paella) หรือ ข้าวผัดสเปน และข้าวไข่ดาวราดซอสมะเขือเทศ (Arroz a la cubana) ทั้งนี้ กระแสนิยมการบริโภคข้าวในครัวเรือนสเปนเพิ่มขึ้น 1-2% โดยในปี 2559 การบริโภคข้าวในครัวเรือนอยู่ที่ 171,787 ตัน ปริมาณการบริโภคต่อคนอยู่ที่ 3.91 กิโลกรัม/ปี และรายจ่ายค่าข้าวต่อหัวอยู่ที่ 6.02 ยูโร/ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 2-3% และเมื่อประกอบกับกระแสรักสุขภาพที่กำลังมาแรง จากสถิติซึ่งชาวสเปน 1% เป็นโรคเซลิแอค (Celiac) และ 6% มีอาการแพ้กลูเตน ส่งผลให้ข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและผลิตภัณฑ์จากข้าวเป็นอีกทางเลือกของอาหารสำหรับชาวสเปน

ปัจจุบัน ได้มีการจำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่ในสเปนแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของตลาดข้าวไรซ์เบอร์รี่ในสเปน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางเยือนสเปนเมื่อเดือน พ.ค. 2561 เพื่อศึกษาลู่ทางการขยายตลาดการค้าสินค้าไทยในสเปน โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ และในเวลาต่อมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้ต่อยอดการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยการนำคณะผู้แทนจากหน่วยงานสเปนจากกระทรวงเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ICTAN-CSIC) เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศไทย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารระหว่างไทยกับสเปน เมื่อเดือน ก.ย. 2561 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะผู้แทนจากสเปนเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของไทย โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ และเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหาร ซึ่งจะปูทางไปสู่ความร่วมมือในสาขาดังกล่าวระหว่างไทยกับสเปนในอนาคต ทั้งในแง่การค้าขาย เพื่อเปิดตลาดสินค้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ของไทยในสเปน และในแง่การพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย อาทิ การศึกษาค้นคว้าวิจัยคุณสมบัติด้านโภชนาการและการรักษาโรคของข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากกระบวนการงอกของข้าว (Germination Process) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้บริโภคสเปนมากขึ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้ข้าวไทยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในสเปน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้จัดการสาธิตการประกอบอาหารไทย โดยมีข้าวเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น การสาธิตอาหารไทยในงาน Bazar Kermes Diplomatico 2018 ณ กรุงมาดริด การสาธิตอาหารไทยในงาน Expo Halal Alimentaria  2018 นครบาร์เซโลนา โครงการเผยแพร่อาหารไทยที่หมู่เกาะบาเลอาริกของสเปน โดยการสาธิตการทำอาหารไทยที่สถาบันการโรงแรมแห่งหมู่เกาะบาเลอาริก และการสาธิตการทำอาหารไทยในรายการ Cinc Dies ของสถานีโทรทัศน์ช่อง IB 3 แห่ง หมู่เกาะบาเลอาริก เป็นต้น
ด้วยทำเลที่ตั้งของสเปนที่เป็นประตูการค้าสู่ยุโรปใต้ แอฟริกา และลาตินอเมริกา (ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการบริโภคข้าวด้วยเช่นกัน) ผู้ประกอบการที่สนใจขยายตลาดสินค้าอาหารและเกษตรของไทยในสเปน โดยเฉพาะสินค้าข้าว อาจพิจารณาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเกษตรที่สำคัญ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ได้ทำความรู้จักกับตลาดสเปน รวมถึงคู่ค้าในตลาดแห่งนี้ให้มากขึ้น อาทิ งาน Fruit Attraction ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่กรุงมาดริด (http://fruitattraction.com/en/home/) และงาน Alimentaria ซึ่งจัดขึ้นทุก 2 ปี ที่นครบาร์เซโลนา (ครั้งต่อไปมีกำหนดจัดในปี 2563) (www.alimentaria-bcn.com/en/home) ผู้ประกอบการที่สนใจออกคูหาภายใต้คูหาประเทศไทยในงาน Alimentaria สามารถขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (www.ditp.go.th) หรือ ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด ได้ที่อีเมล์ [email protected]

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจยังสามารถเปิดตลาดสินค้าข้าวไทยผ่านผู้นำเข้าข้าวไทยในสเปน อาทิ (1) บริษัท Herba Ricemills ซึ่งมีบริษัท Herba Bangkok จัดตั้งในไทย (www.ebrofoods.es/en/) (2) บริษัท Iberochina (www.orientalmarket.es/shop) (3) บริษัท S. Colomer Casas (www.scolomercasas.es) และ (4) บริษัท La Perla (www.laperlavalles.cat) เป็นต้น

พบกับอัพเดตความเคลื่อนไหวและโอกาสในตลาดต่างประเทศที่สถานทูตไทยทั่วโลกตั้งใจติดตามมาให้ภาคเอกชนไทย ได้ที่เว็บไซต์ www.globthailand.com หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเขียนมาคุยกันได้ที่ [email protected] สวัสดีปีใหม่ครับ

คอลัมน์ | หน้า 9 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3,431 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562
สเปน ฐานเศรษฐกิจ สหภาพยุโรป ข้าว ข้าวหอมมะลิ ตลาดข้าว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ Thansettakij ชี้ช่องจากทีมทูต ตลาดข้าวในสเปน ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไทย