เมทัลเล็กซ์ ประกาศต้อนรับเยอรมนี “Partner Country” ขนทัพเทคโนโลยี โซลูชั่น ร่วมเดินหน้าไทยแลนด์ 4.0

26 December 2018


เมทัลเล็กซ์ ประกาศพันธมิตรกับสมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรกลแห่งเยอรมนี ร่วมงานแสดงนำเทคโนโลยีและโซลูชั่นขั้นสูง ในงานเมทัลเล็กซ์ปี 2019 ในฐานะ Partner Country มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายไทย 10 new S-curve  การผลิตตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ณ ไบเทค บางนา

มร. คริสทอฟ มิลเลอร์ Director Exhibition, German Machine Tools Builders’ Association หรือ VDW ซึ่งเป็นสมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรกลแห่งเยอรมนี เผยว่าสำหรับผู้ผลิตชาวเยอรมัน อาเซียนเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูง โดยเป็นฐานการผลิตที่มีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม  ทั้งยานยนต์ อิเล็คทรอนิกส์  และการต่อเรือ โดยประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับการใช้เทคโนโลยี ตามด้วยอินโดนีเซีย สิงคโปร์และเวียดนาม

สำหรับเทรนด์อุตสาหกรรม 4.0 เยอรมนีมองเห็นโอกาสในการนำเสนอโซลูชั่นขั้นสูงพร้อมองค์ความรู้สู่ประเทศไทย โดยหนึ่งในโซลูชั่นที่จะมานำเสนอมีชื่อว่า UMATI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ หรือ IoT แบบ Universal Interface ที่สามารถเชื่อมต่อเทคโนโลยีทั้งเครื่องจักรและไอทีจากแบรนด์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งโปรเจ็คท์นี้จะเสร็จสิ้นภายในปีหน้า พร้อมที่จะนำมาแสดงภายใน German Pavilion ในงาน เมทัลเล็กซ์ 2019 ซึ่งคาดว่าจะมีบริษัทสัญชาติเยอรมันกว่า 35 รายจากหลากหลายสาขามานำเสนอเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอภายใต้แนวคิด “IoT in Production” นอกจากนั้น ยังจะจัดให้มีสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน IoT ด้วย

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  เผยถึงการยกระดับอุตสาหกรรมให้ก้าวไปข้างหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้น จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมควบคู่กันไปกับการจัดการที่ดี เช่น การคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตในระยะยาว โดยรัฐบาลเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการช่วยยกระดับการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์  อิเลกทรอนิคส์ อากาศยาน และยานยนต์แห่งอนาคต เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากประเทศผู้นำเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

สำหรับมาตรการส่งเสริมด้านการเงินและภาษีต่างๆ โรงงานทีอยู่ในประเภทกิจการที่ BOI ให้การส่งเสริมสามารถใช้มาตรการหักลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ กรณีการใช้เครื่องจักรทีมีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าเครื่องจักรทีมีการปรับเปลี่ยนให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี สัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง

ฝ่ายผู้จัดงาน เมทัลเล็กซ์ นั้น คุณอิสระ บุรินทรามาตย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ กล่าวว่า ตลาดอาเซียนเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมาก โดยมีมูลค่าตลาดเครื่องจักรกลกว่าสามพันล้านยูโร และด้วยงาน เมทัลเล็กซ์ เป็นงานด้านเครื่องมือกลและโลหะการอันดับหนึ่งที่ให้บริการอุตสาหกรรมและได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคมานานกว่าสามสิบปี เมทัลเล็กซ์ จึงมีความพร้อมและเป็นเกียรติที่จะได้เป็นต้อนรับกลุ่มผู้แสดงสินค้าจากประเทศเยอรมนี ที่จะเข้าร่วมเป็น Partner Country ของงานเมทัลเล็กซ์ 2019 โดยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ชมงาน ที่จะได้พบกับความก้าวล้ำของเทคโนโลยีภายในงาน

ซึ่งในงานเมทัลเล็กซ์ 2019 ปีหน้านี้ เราจะนำเสนอกลุ่มสินค้าใหม่อีก 3 โปรไฟล์ ประกอบด้วย TubeTech เทคโนโลยีท่อโลหะ กลุ่มเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ และกลุ่มวัสดุโลหะการสมัยใหม่ พร้อมกับผู้แสดงสินค้าอีกกว่า 4,000 แบรนด์ ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ณ ไบเทค บางนา


เทคโนโลยี เยอรมนี เมทัลเล็กซ์ Partner Country