ปีหน้าเริ่มแล้ว!ลักเซมเบิร์กใจดีให้คนใช้ระบบขนส่งมวลชนฟรี

28 December 2018


 

การลดใช้ยวดยานพาหนะส่วนบุคคลแล้วหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน เป็นวิถีทางหนึ่งที่จะสามารถลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน แก้ปัญหาการจราจรและน่าจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น แนวคิดดังกล่าวกำลังถูกนำมาใช้ให้เป็นรูปธรรมในประเทศลักเซมเบิร์ก หนึ่งในประเทศยุโรปที่เป็นประเทศเล็กๆ แต่มีปัญหาการจราจรติดขัดไม่ต่างจากหลายประเทศที่มีขนาดพื้นที่
ใหญ่กว่า

ลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศเล็กที่มีขนาดพื้นที่เพียง 999 ตารางไมล์ หรือประมาณ 2,587.4 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยประเทศขนาดใหญ่อย่างเยอรมนี ฝรั่งเศส และเบลเยียม เมืองลักเซมเบิร์ก ซิตี ซึ่งเป็นเมืองหลวงนั้น ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแม้ว่าประชากรของประเทศจะมีเพียง 600,000 คนโดยประมาณ แต่ลักเซมเบิร์กมีผู้คนเข้า-ออกจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเข้ามาทำงานในทุกๆวันจำนวนมากกว่า 200,000 คนดังนั้น รัฐบาลลักเซมเบิร์กจึงมีแผนส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนการใช้ยวดยานพาหนะส่วนบุคคล โดยตั้งแต่ฤดูร้อนปีหน้า (2562) เป็นต้นไป รัฐบาลจะยกเลิกการเก็บค่าโดยสารพาหนะทุกชนิดในระบบขนส่งมวลชน ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถไฟรางเบา หรือรถโดยสารประจำทาง ก่อนหน้านี้ ลักเซมเบิร์กได้ทดลองโครงการไม่เก็บค่าโดยสารมาแล้ว โดยปีนี้มีการนำเสนอระบบขนส่งมวลชนฟรีแก่ทุกคนที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี นอกจากนี้ยังมีบริการรถโดยสารรับส่งนักเรียนฟรีในระดับมัธยมอีกด้วย

ปัจจุบัน ผู้โดยสารทั่วไปมีค่าใช้จ่ายราว 2 ดอลลาร์โดยประมาณ (66 บาท) ต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนในเวลา 2 ชั่วโมง นอกเหนือจากลักเซมเบิร์กแล้ว ประเทศอื่นๆที่มีมาตรการลักษณะนี้แต่จำกัดวงแคบกว่า ได้แก่ การยกเลิกการเก็บค่าโดยสารเฉพาะรถโดยสารของรัฐบาลที่วิ่งระหว่างเมืองในประเทศเอสโตเนีย และมีอีกหลายเมืองในประเทศเยอรมนีที่กำลังทดลองให้บริการขนส่งมวลชนฟรีแก่ประชาชน เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและลดการปล่อยไอเสีย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการใช้รถในระบบ car-sharing และมาตรการเชิงกดดันเช่น การกำหนดเขตห้ามใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลและเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยไอเสียของรถแท็กซี่และรถโดยสารประจำทาง เป็นต้น

หน้า 25 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,430 วันที่ 27 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561ลักเซมเบิร์กยกเลิกเก็บเงินค่าตั๋วโดยสารระบบขนส่งมวลชนปี 2019 มาตรการจูงใจประชาชนให้หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ