ชง ครม. ก่อหนี้ผูกพัน! ลุยบิ๊กโปรเจ็กต์ ปี 63

16 December 2018
คมนาคมเตรียมเสนอ ครม. ขอก่อหนี้ผูกพันข้ามงบประมาณปี 2563 ก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์ "นครปฐม-ชะอำ" และเส้น "หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์" ทางหลวงรับอีอีซี ด้าน "สทนช. - เกษตรฯ" ลุยต่อบิ๊กโปรเจ็กต์กว่า 5.6 หมื่นล้าน

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"
ว่า อยู่ระหว่างเร่งสรุปข้อมูลจากหน่วยต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายละเอียดงบประมาณผูกพันปี 2563-2564 เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยจะให้ความสำคัญโครงการเป็นลำดับแรก มากกว่าจะดูในกรอบงบประมาณ หากโครงการไหนมีความพร้อมจึงจะนำบรรจุไว้ โดยกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ยังอยู่ในลำดับต้น ๆ ด้าน นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า โครงการใหม่จะมีมอเตอร์เวย์เส้นทางนครปฐม-ชะอำ และหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ส่วนโครงการตามงบประมาณประจำปียังเน้นถนน 4 ช่องทางจราจร ขณะที่ โครงการเก่า โดยเฉพาะมอเตอร์เวย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทั้ง 2 เส้นทาง คือ บางปะอิน-นครราชสีมา และพัทยา-มาบตาพุด มีตัวเลขชัดเจนแล้ว

 

ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมโดยโครงการใหม่จะเน้นไปในรูปแบบการร่วมลงทุนมากขึ้น เงินในส่วนนี้จึงจะเป็นค่าเวนคืนมากกว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 1,000 ล้านบาท จะอยู่ในช่วงการผูกพัน 1-2 ปีเท่านั้น เบื้องต้น จะตั้งงบของเส้นทางนครปฐม-ชะอำ ไว้ในปี 2563 และเส้นหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ จะตั้งงบจ้างที่ปรึกษาช่วยเวนคืนเท่านั้น ส่วนงบเวนคืนจะตั้งเป็นลำดับต่อไป โดยสรุปเบื้องต้น คาดว่าจะเพิ่มอีกประมาณ 20% นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนจัดงบประมาณผูกพันปี 2563 ของกรมทางหลวง ได้แก่ การพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

เช่น สายปราจีนบุรี-อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู-อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี สายแยกทางหลวงหมาย 315 (ดอนสีนนท์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว) จ.ฉะเชิงเทรา สายฉะเชิงเทรา-ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.พนมสารคาม-ต.เขาหินซ้อน สาย อ.สัตหีบ-อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี จ.ระยอง สาย อ.พนัสนิคม-บ.เกาะโพธิ์ จ.ชลบุรี สาย อ.บ้านฉาง-ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง จ.ระยอง สาย ต.มาบตาพุด-อ.นิคมพัฒนา สายแยกทางหลวงหมายเลข 36-ต่างระดับมาบเอียง จ.ชลบุรี สายต่างระดับมาบเอียง-แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) จ.ชลบุรี เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 1.สาย อ.ปราสาท-ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน-บ.ด่านพัฒนา จ.สุรินทร์ สายเชียงใหม่-เชียงราย เป็นต้น

 

สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ทาง สทนช. มีแผนงาน/โครงการที่ต้องใช้งบผูกพันข้ามปี ซึ่งต้องทำบัญชีโครงการเสนอใหม่ในปี 2563 กว่า 5 หมื่นล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมทั้งแผนดำเนินโครงการใหม่อีกกว่า 100 โครงการ รวมโครงการทั้งเก่าและใหม่กว่า 1,000 โครงการ ซึ่งงบดังกล่าวจะใช้ลงทุนในแผนบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำทั้งหมด

อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางที่มีพื้นที่รับน้ำ 88.7 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำท่า 71.6 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ความจุ 57.3 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 8,000 ไร่ 2.อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด งบประมาณ 2,274.20 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองแสนแสบ โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน เขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ช่วงบางบอนถึงคลองหนองใหญ่ และช่วงคลองภาษีเจริญ-คลองบางเชือกหนัก เป็นต้น

 

อัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)ขณะที่ นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีโครงการที่ต้องดำเนินการต่อ ได้แก่ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวนทั้งสิ้น 2.49 หมื่นล้านบาท เพื่อดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงการผลิตภาคเกษตร จำนวน 20 โครงการ และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 2 โครงการ ล่าสุด มีโครงการที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ ยังเหลืองบอีกกว่า 6,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบผูกพันที่จะต้องดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,427 วันที่ 16 - 19 ธ.ค. 2561 หน้า 15

ข่าวน่าสนใจ :
ทุ่ม 4.6 พันล้าน! ผุด 3 โปรเจ็กต์ ปั้นคนการบิน
'บิ๊กฉัตร' ชง กนช. ไฟเขียว "2 บิ๊กโปรเจ็กต์น้ำ" 1.28 หมื่นล้าน


เพิ่มเพื่อน


มอเตอร์เวย์ ฐานเศรษฐกิจ ครม. เกษตร คมนาคม อีอีซี ทางหลวง สทนช. Thansettakij บิ๊กโปรเจ็กต์ เศรษฐกิจมหภาค งบประมาณปี 2563 หนี้ผูกพัน