ทีเอ็มบี หนุนเอสเอ็มอี เติบโต “ได้มากกว่า”

6 December 2018


ทีเอ็มบีหนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ให้พัฒนาเติบโต ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ดันลูกค้า“บริษัท ดิ ออริจินัล ฟาร์ม จำกัด”- “บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด”ขึ้นแท่นรับรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 ระดับแพลทินัมจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMAนายจักรพันธ์ จารุธีรศานต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ธนาคาร หทารไทย หรือทีเอ็มบีกล่าวว่า ทีเอ็มบีให้ความสำคัญกับลูกค้าเอสเอ็มอีและมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนในทุกๆ ด้าน โดยที่ผ่านมา เน้นพัฒนาเครื่องมือธุรกรรมที่ไม่เพียงช่วย “ลดต้นทุน” แต่ยังเพิ่ม            ความ“คล่องตัว” ให้กับ SME  ภายใต้ TMB BIZ TOUCH ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้น เพื่อลูกค้าเอสเอ็มอีโดยเฉพาะเป็นเจ้าแรก มีฟีเจอร์ต่างๆ ครบครัน และเป็นธนาคารแรกๆ ที่ให้ลูกค้านิติบุคคลได้โอนฟรีแบบเรียลไทม์ผ่านมือถือ

นอกจากนั้นยังมีรีวอร์ดโปรแกรม TMB BIZ WOW ที่เปลี่ยนทุกธุรกรรมการเงินของลูกค้า  ให้เป็นคะแนนสะสม เพื่อใช้แลกสิทธิประโยชน์ต่อยอดทางธุรกิจ และจะทยอยเปิดตัวเครื่องมือใหม่ๆในปีหน้า  โดยเน้นไปที่การให้ ‘ข้อมูล’ และ ‘บริการเสริม’ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งขององค์กร ลูกค้าที่เดินบัญชีกับธนาคารให้สัมผัสถึงประสบการณ์ที่พิเศษกว่าด้านฉันทชื่น ขาวมะลิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี กล่าวว่า ลูกค้าเอสเอ็มอีเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ทีเอ็มบีจึงให้การดูแลลูกค้าแบบ Total Solution เพื่อให้ลูกค้า “ได้มากกว่า” (Get MORE with TMB) ซึ่งจะเป็นมากกว่าธนาคารที่ให้แหล่งเงินทุน  โดยพร้อมที่จะเป็นคู่คิดที่มุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพด้านการบริหารกระแสเงินสด ต้นทุน และประสิทธิภาพการทำธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงช่วยวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ

เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น เพื่อช่วยผลักดันให้ธุรกิจเอสเอ็มอีเติบโตอย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นจุดเด่นของเรา นอกจากนี้ เรายังมีการเสริมองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับลูกค้า อย่างเช่นโครงการ  Lean Supply Chain by TMB เพื่อให้ลูกค้าที่เข้าอบรมได้นำความรู้ไปปฏิบัติจนเกิดผลต่อยอดกับธุรกิจของลูกค้าได้”

นายกุลวัชร ภูริชยวโรดม ซีอีโอ บริษัท ดิ ออริจินัล ฟาร์ม จำกัด เอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 ประเภทธุรกิจการบริการ ระดับแพลทินัมกล่าวว่า ได้นำหลักการของ Lean & Six Sigma จากที่ได้เข้าร่วมโครงการ Lean Supply Chain by TMB มาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและ       ลดความสูญเสียในการบริหารจัดการขององค์กรอย่างจริงจัง โดยเน้นที่ลูกค้าเป็นเป้าหมายสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ ซึ่งเชื่อว่า จากการตั้งใจในการทำงาน การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและการทำงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้สามารถคว้ารางวัลนี้มาได้สำเร็จ

“สิ่งสำคัญลำดับต้นๆของการเริ่มต้นทำธุรกิจของเอสเอ็มอี คือ ต้องมี Passion รักในสินค้า รักในบริการของเรา และเครื่องมือที่จะสร้างให้องค์กรเติบโตได้ จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี ซึ่งจะทำให้คนในองค์กรเดินไปถึงเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน”

ขณะที่นายกวีศิลป์ ศิริมณีธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัดกล่าวว่า รางวัลนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงานเป็นอย่างมาก สำหรับเรา ทีเอ็มบี เป็นมากกว่าแค่สถาบันการเงิน เป็นเหมือนคู่คิด ที่ปรึกษาผ่านโครงการอย่าง Lean Supply Chain ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  องค์ความรู้ที่ได้สามารถนำมาต่อยอดในการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

“หัวใจความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี คือ การปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยความคล่องตัวและพยายามเอาเทคโนโลยี  เข้ามาใช้ โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ปลูกฝังค่านิยมร่วมในองค์กร และที่สำคัญธุรกิจเอสเอ็มอี ควรจะมีพาร์ทเนอร์ หรือที่ปรึกษาที่ดีมาช่วยเสริมในจุดที่เรายังขาดไป”


เอสเอ็มอี TMB ทหารไทย