‘NIA’ ตั้งเป้ายาว 10 ปี ขึ้นท็อป 30 นวัตกรรม

6 December 2018


      NIA เผยผลดำเนินงานที่ผ่านมา มอบทุนหนุน 193 โครงการ สร้างมูลค่าการลงทุนกว่า 2 พันล้าน พร้อมเร่งเดินหน้ากลยุทธ์ขับเคลื่อนสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม ตั้งเป้าภายใน 10 ปีดันไทยขึ้นแท่นท็อป 30 ของโลก

นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า ในช่วง 10 ปีของการทำงานที่ผ่านมาของ NIA หลักๆ คือการให้ทุนสนับสนุนบริษัทในการทำโครงการด้านนวัตกรรมกว่า 80% ทั้งนี้สำหรับแนวทางในการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2563-2573 งานหลักของ NIA ปัจจุบันเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบเพื่อเข้าไปอยู่ในส่วนของห่วงโซ่นวัตกรรมระดับโลก (Global innovation supply chain) ดังนั้นแฟล็กชิพที่สำคัญ 4 เรื่องคือ 1.Startup Thailand 2.Innovation Thailand 3.Area Base Innovation และ 4.Innovation foresight Institute ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศอีก 10 ปีข้างหน้า สำหรับสตาร์ตอัพไทยแลนด์มีหน้าที่หลักในการสร้างสังคมแห่งผู้ประกอบการโดยหวังว่าตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี 2573 จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) กับบริษัทต่างๆ ได้อย่างน้อย 3,000 บริษัททั้งไทย และต่างชาติ

พันธุ์อาจ ชัยรัตน์“เราจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมในระดับเมือง อินโนเวชันไทยแลนด์คือการสร้างแบรนด์ให้ทั่วโลกเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม โดยสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประเทศไทย ติดอันดับประเทศนวัตกรรมท็อป 30 ของโลกภายใน 10 ปี” นายพันธุ์อาจ กล่าว

ด้านนายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคมฯ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาเราให้ทุนแก่ผู้ประกอบการหลากหลายมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1.ทุนสำหรับผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม โดยมีงบในการมอบทุนให้อยู่ที่ 5 ล้านบาท 2.ทุนสำหรับสตาร์ตอัพโดยมอบให้อยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมาได้รับทุนสนับสนุนจาก NIA จำนวน 193 โครงการ แบ่งเป็นนวัตกรรมมุ่งเป้า 17 โครงการ มูลค่าการสนับสนุน 46.5 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 257.4 ล้านบาท และนวัตกรรมแบบเปิด 176 โครงการ มูลค่าการสนับสนุน 180.9 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 2,253.5 ล้านบาท สำหรับกลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคมจะเน้นตอบโจทย์การยกระดับสังคม ชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนผ่านกลไกต่างๆ ทั้งในรูปแบบองค์ความรู้ เครือข่าย และเงินทุน โดยปีที่ผ่านมาสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมจำนวน 39 โครงการ สร้างเครือข่ายได้ 15 เครือข่าย สร้างผลกระทบเชิงสังคม 208.56 ล้านบาท

หน้า 20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3,424 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561NIA