น้ำตาลบุรีรัมย์ ได้ฤกษ์เปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิต 2561/62

29 November 2018


ผู้บริหาร บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) นำโดยอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล ร่วมพิธีเปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิต 2561/62  เพื่อเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกําลังใจให้กับชาวไร่อ้อยพนักงานให้ดำเนินการอย่างราบรื่นสำเร็จตามเป้าหมาย