“วีระศักดิ์”เปิดงานแข่งขันรำไท้เก็กนับพันคน

27 November 2018


 

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันรำไท้เก๊กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่ 10 ที่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์  โฆวิไลกูล  อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณาจารย์ให้การต้อนรับ ซึ่งการแข่งขันรำไท้เก๊กครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 4 มีผู้ร่วมการแข่งขันหลายประเภทนับพันคน เมื่อเร็วๆ นี้