‘รพี’ลั่นยกระดับมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิผล/แก้เกณฑ์ผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิตามกฎหมาย

10 June 2015


เลขาธิการก... “รพี สุจริตกุล  ลั่นเดินยุทธศาสตร์วางรากฐานระยะยาว ยกระดับตลาดทุนสู่มาตรฐานสากล สร้างระบบนิเวศ พัฒนาประสิทธิผลของกฎเกณฑ์ เพิ่มสินค้า-บริการดึงดูดนักลงทุน หนุนเอกชนออก Equity Crowdfunding จับคู่เอสเอ็มอี หลังผ่อนคลายเกณฑ์ออกกองทุนความเสี่ยงสูง/ผลตอบแทนสูง เล็งปรับเกณฑ์เพิ่มให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย ยกกรณีเนชั่นพร้อมลุยอุดช่องโหว่นักปั่นหุ้น-เร่งส่งดำเนินคดี 


นายรพีสุจริตกุลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) เปิดเผยภายหลังเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ ก...เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าได้พยายามเดินสายพูดคุยกับแต่ละสายงานหน่วยงานต่างๆรวมถึงภาคเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาเป็นแนวทางต่อไปในอนาคต


อย่างไรก็ดีแผนงานหลักๆจะเป็นเรื่องการสร้างรากฐานระยะยาวซึ่งที่ผ่านมาตลาดทุนทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่จะทำอย่างไรให้สัมฤทธิผลโดยแผนกลยุทธ์ของ
...ปี 2558 ที่ได้ทำและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก... ให้สามารถดำเนินการไปตามแผนที่วางแผนหลักจะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของก...และพัฒนาประสิทธิผลของกฎเกณฑ์การให้ความสำคัญเรื่องความเข้าใจธุรกิจและการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ในทุกด้าน  ซึ่งจะช่วยให้ก...เข้าใจภาคเอกชนโดยมุ่งเน้นไปยังโจทย์ที่ชัดเจนขึ้นเพื่อให้เกณฑ์ที่ออกมาสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย


แผนคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ต้องปรับปรุงโฟกัสให้ตรงจุดมากขึ้น โดยให้สามารถทำงานได้ดีที่สุด  ผู้ปฏิบัติเข้าใจและปฏิบัติง่ายโดยใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่จากภาคเอกชนมาปรับใช้ เพื่อให้แผนเดินต่อไปได้” 


ทั้งนี้ภายใต้การวางรากฐานระยะยาวกลยุทธ์จะแบ่งออกเป็น 6 ด้านสำคัญ คือ


1. การยกระดับตลาดทุนและรักษามาตรฐานให้เป็นสากล ซึ่งการพัฒนาตลาดทุน นับเป็นบทบาทสำคัญของก...ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลัก IOSCO เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวจะเข้ามาประเมินการทำงานของไทยและแผนการยกระดับนี้จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง


2. สร้างสินค้าและบริการทางการเงินที่หลากหลาย ดึงดูดผู้ระดมทุนและผู้ลงทุนทั่วโลก เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมวัยชรามากขึ้นจึงต้องเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้คนเข้ามาลงทุนในตลาดทุนเพิ่มขึ้น โดยการอนุญาตให้สามารถออกผลิต ภัณฑ์ที่มีความหลากหลายขึ้น เช่น เปิดให้ออกผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (High Yield) หรือกองทุนเฮดจ์ฟันด์ (Hedge Fund) หรือตราสารอนุพันธ์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ความสูง เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและเตรียมตัว รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในการช่วยเรื่องการระดมทุน รวมถึงแนะนำข้อควรระวังต่างๆ


3. เปิดช่องทางให้กิจการสามารถเข้าถึงทุนในรูปแบบที่เหมาะสม โดยการศึกษาแนวทางการเข้าถึงตลาดทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยผ่านระบบ Equity Crowdfunding เนื่องจากสัด ส่วนธุรกิจเอสเอ็มอีในไทยมีจำนวนมาก แต่จะให้ธุรกิจเอสเอ็มอีเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นเรื่องค่อนข้างยาก ทั้งในเรื่องการจัดทำระบบบัญชี บริหารจัดการโครงสร้าง และนำหุ้นเข้าตลาด ซึ่งบริษัทที่มีความพร้อมมากที่สุดยังคงต้องใช้เวลา 2-3 ปี ดังนั้น ระบบ Equity Crowdfunding จะเปรียบเสมือนอีเบย์ที่จะนำคนที่ต้องการเงินและคนซื้อมาเจอกันโดยใส่ข้อมูลลงไปเพื่อให้เกิดการจับคู่อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯถือเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ที่จะเดินหน้า


ขณะที่กลยุทธ์ด้าน 4 สร้างผู้ลงทุนคุณภาพและทำให้ประชาชนวางแผนการเงินเป็น โดยใช้ประโยชน์จากตลาดทุน โดยเฉพาะกลุ่มสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีสมาชิกกว่า 3 ล้านคน แต่มีการลงทุนเพียง 7-8% เท่านั้นซึ่งการดึงคนกลุ่มนี้เข้าตลาดทุนเป็นเรื่องสำคัญเพราะดอกเบี้ยอยู่ในระดับตํ่าควรลงทุนให้มีผลงอกเงยทันอัตราเงินเฟ้อ


นอกจากนี้การให้ความรู้และกระตุ้นผู้ลงทุนรายย่อยใช้สิทธิและทำหน้าที่ในการปกป้องตนเองซึ่งหลายคนถามในกรณีบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) หรือ NMG ต้องชี้แจงว่าเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน แต่ก...คงยุ่งไม่ได้ อย่างไรก็ดี มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีการพูดคุยว่าจะทำอย่างไรเพื่อหาทางให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิได้ หากกฎหมายที่มีไม่เพียงพอ ก...จะสามารถปรับเกณฑ์อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่คงไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจน


ด้าน 5 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องปราม ตรวจจับการกระทำความผิด และการบังคับใช้กฎหมาย  โดยก...ต้องศึกษาโครงสร้างตลาดที่เอื้อต่อการกระทำผิดอย่างครบวงจร ตั้งแต่การรับหลักทรัพย์จนถึงการบังคับใช้กฎหมาย และแนวทางป้องกัน ปรับปรุงกระบวนการจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย เขายกตัวอย่าง เช่นในช่วงที่หุ้นร้อนแรงและมีการปั่นหุ้น ก...จะทำอย่างไร  ต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบ และต้องตามจับ  โดยหน้าที่ก...จะส่งกล่าวโทษให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อรวบรวมหลักฐานและส่งอัยการตรวจสอบ และส่งเรื่องไปยังศาล ซึ่งก...ไม่มีหน้าที่ควบคุมการทำงาน แต่จะพยายามส่งเรื่องให้เร็วขึ้น  มีการวางโรดแมป และประชุมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกเดือน เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกัน ส่วนกลยุทธ์ด้าน 6 เพิ่มประสิทธิภาพก...จะมีการทบทวนเพื่อปรับกระบวนการโครงสร้างรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลและการสื่อสารเพื่อตอบสนองผู้ถือหุ้นหลักสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รพี สุจริตกุล