อินไซด์สนามข่าว : กู้ด่วนระยะสั้น ข้อเสนอนักศึกษาถึงรัฐบาล

18 November 2018


“การศึกษา”
กับ “การเงิน” ปฏิเสธไม่ได้เป็นปัจจัยเคียงคู่กัน หากไม่มีเงินก็แทบจะหมดโอกาสได้เรียนหนังสือ หรือแม้แต่กระทั่งคนที่มีเงิน ได้เข้ามาเรียนหนังสือแล้ว กลับเจอปัญหาชีวิตถาโถมระหว่างทางแบบไม่ทันตั้งตัว ทำให้นักเรียน-นักศึกษาไม่น้อย ยอมที่จะทิ้งอนาคตตัวเองไว้ ด้วยสาเหตุเพราะคำว่า “ไม่มีเงิน”

ใครเคยเจอภาวะแบบนี้ย่อมจะเข้าใจได้ดี

ในงานเสวนาระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) กับ “ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในกิจกรรมที่ชื่อว่า “พี่กอบ พบ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน


ในช่วงที่เปิดให้นักศึกษาได้เสนอปัญหาที่ต้องการให้รัฐบาลนำไปพิจารณา มีหลายข้อเสนอน่าสนใจทั้งการแก้ปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเหลื่อมลํ้า ปัญหาความยุติธรรม

แต่สะดุดที่นักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่ง เธอลุกขึ้นยืนเป็นคนแรกทันทีที่เปิดฟลอร์ พูดเรื่องปัญหาการเงินที่กระทบกับการศึกษา

นักศึกษาคนนี้บอกว่า ตอนนี้นักศึกษาที่ฐานะยากจน มีแหล่งทุนให้พึ่งพาเงินกู้จากกองทุน 2 กองทุนคือ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) เธอเล่าว่าเธอเห็นช่องโหว่ของ 2 กองทุนนี้ หากนักศึกษารายใดต้องการกู้เงินกับ 2 กองทุน ก็จะต้องยื่นกู้ในช่วงของต้นปีการศึกษาแรกเท่านั้น แล้วจากนั้นกองทุนจะจ่ายเงินกู้ให้จนจบปีการศึกษานั้น
“แต่ความจริงจะมีนักศึกษาที่มีปัญหาระหว่างเทอม ยกตัวอย่าง เขาต้องการใช้เงินในเทอมที่ 2 กลับไม่สามารถหาเงินหรือกองทุนไหนมาช่วยเหลือได้ จึงทำให้นักศึกษาคนนั้นตัดสินใจดร็อปเรียน จึงอยากเห็นกองทุนการศึกษาที่ให้ยืมได้เฉพาะช่วงที่เรามีปัญหาเท่านั้น เพื่อไม่ก่อหนี้ระยะยาว ยืมเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น”


เพิ่มเพื่อนฟังแล้วก็คิดตาม แม้จะเป็นเพียงเสียงเล็กๆ ของนักศึกษาเพียงคนเดียว แต่เรียกได้ว่ามีพลังจากข้อมูลข้อเท็จจริง ที่นอกจากตัวเธอกำลังเป็นนักศึกษาอยู่สัมผัสตรงกับชีวิตนักศึกษา และคงได้พบเห็นเพื่อนพ้องที่ต้องประสบปัญหาดังที่เธอสะท้อนออกมาให้เห็น ถือได้ว่าเป็นเสียงของตัวแทนนักศึกษาที่บางคนอาจจะต้องพักการเรียนไปแล้วไม่มีโอกาสมาพูดในวงแบบนี้

“ดร.กอบศักดิ์” ที่หมวกอีกใบมีตำแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เมื่อได้รับฟังข้อเสนอของนักศึกษารายนี้ไปแล้วก็จดบันทึกเอาไว้ด้วย เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พร้อมกับตอบว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าคิด เพราะคิดว่านักศึกษาไม่ควรมีปัญหาเรื่องของการเรียนด้วยการดร็อปเพียงเพราะไม่มีเงินเรียน คิดว่าเรื่องนี้คือหัวใจที่สำคัญ ทุกคนที่รักการเรียนก็ควรที่จะได้มีโอกาสเรียนหนังสือตามที่ตั้งใจไว้

“เรื่องนี้จะนำไปพิจารณาดูให้ว่า จะทำอย่างไรให้มีเงินกองทุนกู้ระยะสั้นเพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงในช่วงที่เรามีปัญหาในช่วงสั้นๆ เพื่อผ่อนหนักเป็นเบาและเดินหน้าเรียนต่อไปได้ คิดว่ากยศ.น่าจะมีการปรับตัวเพื่อรองรับปัญหาแบบนี้ได้เพื่อดูแลที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา เพราะถ้าเป็นกรณีที่ชัดเจนว่าผู้ปกครองของนักศึกษาป่วย เกิดอุบัติเหตุ เราควรจะอนุมัติได้เลย ผมว่าจะช่วยให้เขาได้เรียนหนังสือต่อได้”

ก็ต้องเอาใจช่วยว่าเสียงเล็กๆของนักศึกษา 1 คนในวงนี้ จะเป็นอานิสงส์ไปยังนักศึกษาคนอื่นได้หรือไม่


| คอลัมน์ : อินไซด์สนามข่าว
| โดย : จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง Twitter @jeerapong_pra
| หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3419 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 18-21 พ.ย.2561


เงินกู้ กอบศักดิ์ ภูตระกูล อินไซด์สนามข่าว จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง