KTBST ยัน! บอร์ดไม่พบผู้บริหารทำผิดปกติ

8 November 2018


บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST ได้ออกหนังสือชี้แจงว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงลึก กรณีที่มีการพาดพิงความไม่โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการของบริษัทให้รับทราบแล้ว ซึ่งผลการตรวจสอบ พบว่า "ไม่พบการกระทำใด ๆ ที่ผิดปกติไปจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท ตามที่บริษัทและผู้บริหารระดับสูงถูกพาดพิง"ฐานเศรษฐกิจ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ผู้บริหาร KTBST Thansettakij