'ออมสิน' เร่งออก "เงินฝากเผื่อเรียก" 3 ประเภท

8 November 2018


'ออมสิน' ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 3 ประเภท เผื่อเรียกพิเศษ 4 ดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี, เผื่อเรียกพิเศษ 9 ดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี และเผื่อเรียกพิเศษ 14 ดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษี รับฝากวันนี้ ถึง 30 ธ.ค. 2561

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ" 3 ประเภท คือ "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4" ฝากครบ 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.35% ต่อปี, "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9" ฝากครบ 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.58% ต่อปี และ "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 14" ฝากครบ 14 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.70% ต่อปี
โดยเปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2561 ที่สาขาออมสินทั่วประเทศ ซึ่งเงินฝากทั้ง 3 ประเภท เปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท โดยบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยจะได้รับการยกเว้นภาษี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ถอนเท่าใดก็ได้ แต่ถ้าถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบกำหนด จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก ลงรับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบกำหนด โดยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เปิดไว้เป็นบัญชีคู่โอน
ฐานเศรษฐกิจ การเงิน เงินฝาก ชาติชาย พยุหนาวีชัย ออมสิน Thansettakij เผื่อเรียก เงินฝากเผื่อเรียก