“ศิริ” ดันยอดการใช้บี20 อุดหนุนราคาดีเซล 5 บาทต่อลิตร

8 November 2018


นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานฯ ได้พิจารณาแนวทางเร่งส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 เพิ่มเติม

นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานโดยมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจเร่งให้การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เพิ่มขึ้น ที่ประชุม กบง. จึงพิจารณาอนุมัติมาตรการจูงใจระยะสั้น ให้ลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ถูกกว่าราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากเดิมที่ 3 บาทต่อลิตร เพิ่มเป็น 5 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งจะส่งผลให้มีการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มมากขึ้นได้อีกประมาณ 31,303 ตัน

จากปัจจุบันรัฐมีมาตรการให้ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 มีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 3 บาทต่อลิตร แต่การเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ในช่วงแรกจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 10,000 บาทต่อคัน

ดังนั้น คาดว่าในระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว จะทำให้ความต้องการใช้บี20เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 3.5 ล้านลิตรต่อเดือน เป็น 20 ล้านลิตรต่อเดือนภายในเดือนธันวาคมนี้ และเพิ่มเป็น 100 ล้านลิตรต่อเดือน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งการอุดหนุนบี20 ระยะเวลา3เดือนจะใช้เงินจากกองทุนน้ำมันฯ 700 ล้านบาท

เพิ่มเพื่อนนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน แนวทางเร่งส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน