'ศิริ' ดันยอดการใช้ "บี20" อุดหนุนราคาดีเซล 5 บาทต่อลิตร

8 November 2018


นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 8 พ.ย. 2561 ที่มี นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานฯ ได้พิจารณาแนวทางเร่งส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เพิ่มเติม

 

นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานโดยมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจเร่งให้การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เพิ่มขึ้น ที่ประชุม กบง. จึงพิจารณาอนุมัติมาตรการจูงใจระยะสั้น ให้ลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ถูกกว่าราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จากเดิมที่ 3 บาทต่อลิตร เพิ่มเป็น 5 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2561 – 28 ก.พ. 2562) ซึ่งจะส่งผลให้มีการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มมากขึ้นได้อีกประมาณ 31,303 ตัน

จากปัจจุบัน รัฐมีมาตรการให้ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 3 บาทต่อลิตร แต่การเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ในช่วงแรก จะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 10,000 บาทต่อคัน

ดังนั้น คาดว่าในระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว จะทำให้ความต้องการใช้ บี20 เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันอยู่ที่ 3.5 ล้านลิตรต่อเดือน เป็น 20 ล้านลิตรต่อเดือน ภายในเดือน ธ.ค. นี้ และเพิ่มเป็น 100 ล้านลิตรต่อเดือน ภายในเดือน ก.พ. 2562 ซึ่งการอุดหนุนบี20 ระยะเวลา 3 เดือน จะใช้เงินจากกองทุนน้ำมันฯ 700 ล้านบาท

 

เพิ่มเพื่อนฐานเศรษฐกิจ ดีเซล พลังงาน ศิริ จิระพงษ์พันธ์ Thansettakij B20 บี20 การค้า-การลงทุน นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน แนวทางเร่งส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน