กกต.พรรคปชป. มั่นใจหน่วยเลือกตั้งพรุ่งนี้พร้อม!

8 November 2018


กกต. พรรค มั่นใจหน่วยเลือกตั้งพรุ่งนี้พร้อม!


(8 พ.ย. 2561) นายชุมพล กาญจนะ ประธาน กกต. พรรคฯ นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เลขานุการ กกต. พรรคฯ นายธนา ชีวรวินิจ และ นายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด กกต. พรรค กกต. ปชป.
แถลง หน่วยเลือกตั้งพรุ่งนี้มีความพร้อม 100% ทั้ง 3 ภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคกลาง และกทม.

รวมถึงที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ โดยจะเปิดให้มีการหยั่งเสียงระหว่างเวลา 08.00 น. - 18.00 น.

ทั้งนี้มีมติระงับการหยั่งเสียงด้วยระบบ iOS หลังจากพยายามแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยแล้ว
แต่ยังพบปัญหาเดิม จึงขออภัยผู้ใช้โทรศัพท์ระบบ iOS ในความไม่สะดวกในการโหวต
และขอเชิญชวนสมาชิกพรรค ออกมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยทั้ง 3 ภาคที่พรรคฯ กำหนด
และคาดว่าจะทราบผลการหยั่งเสียงภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการหยั่งเสียงแล้ว