กกต.พรรค ปชป. มั่นใจ! หน่วยเลือกตั้งพรุ่งนี้พร้อม

8 November 2018(วันที่ 8 พ.ย. 61) นายชุมพล กาญจนะ ประธาน กกต.พรรคฯ, นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เลขานุการ กกต.พรรคฯ, นายธนา ชีวรวินิจ และนายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด กกต.พรรค กกต.ปชป. แถลงหน่วยเลือกตั้งพรุ่งนี้มีความพร้อม 100% ทั้ง 3 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง และ กทม. รวมถึงที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ โดยจะเปิดให้มีการหยั่งเสียงระหว่างเวลา 08.00 - 18.00 น.
ทั้งนี้ มีมติระงับการหยั่งเสียงด้วยระบบ iOS หลังจากพยายามแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยแล้ว แต่ยังพบปัญหาเดิม จึงขออภัยผู้ใช้โทรศัพท์ระบบ iOS ในความไม่สะดวกในการโหวต และขอเชิญชวนสมาชิกพรรคออกมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยทั้ง 3 ภาค ที่พรรคฯ กำหนด และคาดว่าจะทราบผลการหยั่งเสียงภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการหยั่งเสียงแล้วฐานเศรษฐกิจ กกต. เลือกตั้ง พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์ Thansettakij เลือกหัวหน้าพรรค กกต.พรรค พรรค ปชป.