กรมทางหลวงชี้มอเตอร์เวย์ช่วงพัทยา-มาบตาพุดคืบ91% เปิดใช้ปี 63

8 November 2018


กรมทางหลวง เผยมอเตอร์เวย์สาย 7 กรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด คืบหน้า 91% คาดเปิดใช้งานปี 2563กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ตอน 6 กม.16+150 – กม.21+450 และตอน 7 กม.21+450 – กม.24+700 รวมระยะทาง 8.6 กิโลเมตร ตัดผ่านพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) ช่องจราจรกว้างข้างละ 3.6 เมตร ผิวทางและไหล่ทางเป็นแบบคอนกรีต ด้านนอกกว้างข้างละ 3 เมตร ด้านในกว้างข้างละ 1 เมตร รวมงานก่อสร้างเกาะกลาง เพื่อแบ่งช่องจราจรและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 1,570 ล้านบาท
ปัจจุบันโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 13 ตอน มีความคืบหน้าตลอดสาย 91% คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในปี 2563 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น เป็นการลดต้นทุนในการผลิต และลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นเส้นทางที่จะสนับสนุน การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สามารถรองรับความเจริญในอนาคตได้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทางมอเตอร์เวย์ กรมทางหลวง พัทยา – มาบตาพุด