รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : SCB ผนึก FRIT ประกาศรางวัล "เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 12

8 November 2018


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ เวลา 13.00-14.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และ คุณกรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล เจาะลึกประเด็น SCB ผนึก FRIT ประกาศรางวัล "เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 12
รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ