พาณิชย์เปิดเจรจา "ซื้อขายข้าว" นำผู้ซื้อต่างประเทศกว่า 160 ราย เข้าเจรจา

8 November 2018


พาณิชย์เปิดเจรจาซื้อขายข้าว นำผู้ซื้อต่างประเทศกว่า 160 ราย เข้าเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยกว่า 170 ราย คาดเกิดคำสั่งซื้อรวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานการเจรจาธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ระหว่างผู้นำเข้าข้าวต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย ว่า มีผู้ซื้อผู้นำเข้าเดินทางมาร่วมเจรจาธุรกิจกว่า 160 ราย จาก 28 ประเทศทั่วโลก อาทิ จีน ฮ่องกง แคนาดา สหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง อาเซียน และมีผู้ประกอบการไทยกว่า 170 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะสามารถเร่งรัดการส่งออกข้าวของไทยสู่ตลาดโลกให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ โครงการจับคู่ธุรกิจครั้งนี้จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งผลักดันการค้าระหว่างประเทศของไทยในการขยายลู่ทางการส่งออกสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวสู่ตลาดโลกให้ได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถดูดซับผลผลิตออกจากตลาดในช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวและพยุงราคาสินค้าให้แก่พี่น้องเกษตรกร โดยได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลกเชิญผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าจากตลาดที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูงเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และคาดว่าจะก่อให้เกิดคำสั่งซื้อทันทีประมาณ 1,500 ล้านบาท และคำสั่งซื้อใน 1 ปี อีกประมาณ 3 หมื่นล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ในปีนี้กระทรวงฯ ได้รับข่าวดีว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิมีราคาสูงถึง 16,000-17,000 บาท นอกจากนี้ เตรียมมาตรการสำคัญในการสนับสนุน อาทิ การจัดหารถเกี่ยวข้าว นวดข้าวในราคายุติธรรมให้แก่พี่น้องชาวนา พร้อมกับการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพให้แก่ผู้นำเข้าในคราวเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นกลไกที่สำคัญของกระทรวง

นอกจากนี้ ยังได้มีการลงนามความตกลง MOU ระหว่างผู้นำเข้าข้าวต่างประเทศกับผู้ประกอบการไทย จำนวน 4 ฉบับ รวม 93,000 ตัน ได้แก่ 1.การลงนามระหว่าง 759 Store ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มี 224 สาขาทั่วเกาะฮ่องกง กับบริษัท Siam Diamond Export Rice จำกัด เพื่อสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทย จำนวน 10,000 ตัน, 2.การลงนามระหว่าง 759 Store ของฮ่องกง กับบริษัท Global Rice Intertrade จำกัด เพื่อสั่งซื้อข้าวหอมปทุมธานี จำนวน 4,000 ตัน โดยทาง 759 Store ยังต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อเจาะตลาดภัตตาคารและร้านค้าทั่วไปด้วย, 3.เป็นการลงนามการลงนามระหว่าง บริษัท Everflowing Fortune Trading Inc. จากฟิลิปปินส์ กับบริษัท Asia Golden Rice จำกัด โดยจะลงนามสั่งซื้อข้าวขาวไทย 5%, 15% และ 25% รวมจำนวน 70,000 ตัน และข้าวหอมมะลิไทยอีกจำนวน 5,000 ตัน, 4.เป็นการลงนามการลงนามระหว่าง บริษัท Guangdong Youliang Grain & Oil Industrial Co., Ltd. จากจีน กับบริษัท Homkula จำกัด โดยจะลงนามสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทย GI และข้าวหอมมะลิไทยออร์แกนิกส์รวมจำนวน 4,000 ตัน
"โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเร่งรัดการส่งออกครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน รวมถึงภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมโรงสีข้าวไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของไทย นำไปสู่การส่งออกข้าวไทยที่ปริมาณ 11 ล้านตัน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้ โดยไทยส่งออกข้าวในช่วงเดือน ม.ค. – ก.ย. ปริมาณ 8.12 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4,101 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 14.13% จากช่วงเดียวกันของปี 2560 ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ เบนิน สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย จีน และฟิลิปปินส์"


ฐานเศรษฐกิจ ข้าว พาณิชย์ ซื้อขายข้าว การเกษตร Thansettakij การค้า-การลงทุน