'เซเว่นฯ' ตอกย้ำ! โครงการ "7 Go Green" ประกาศ "ลด- เลิกใช้ถุงพลาสติก"

8 November 2018


"ซีพี ออลล์" เดินหน้านโยบาย "เซเว่น โก กรีน" ถือฤกษ์วันที่ 7 เดือน 11 ประกาศเจตนารมณ์ "ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก" ที่ร้าน "เซเว่น อีเลฟเว่น" ทั่วประเทศ

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้าน "เซเว่น อีเลฟเว่น" ในประเทศไทย เปิดเผยว่า "ซีพี ออลล์" ได้เริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ "7 Go Green" ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านโครงการต่าง ๆ และในวันที่ 7 เดือน 11 บริษัทประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกที่ร้านเซเว่นฯ และขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกร่วมกัน โดยลดการใช้ถุงพลาสติกวันละถุงก็จะช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้ โดยร้าน "เซเว่น อีเลฟเว่น" ทุกสาขาทั่วประเทศ จะให้แต้ม 10 แต้ม กับลูกค้าที่ชำระเงินผ่านบัตร 7 Value Card และปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ยังมีโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการปฏิเสธถุง … ได้ใจ, ใช้ถุงผ้า ... บอกลาถุงพลาสติก เป็นต้น
ล่าสุด บริษัทได้ขยายผลด้านการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ในมหาวิทยาลัย ในโรงพยาบาล และตามเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผ่านกิจกรรม "รักษ์อันดามัน ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก" โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิโลกสีเขียว เครือเจริญโภคภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม
"บริษัทได้เชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมใจลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกผ่านการรณรงค์ 4 รูปแบบ ภายในร้าน "เซเว่น อีเลฟเว่น" ทุกสาขาที่ตั้งอยู่บนเกาะ ประกอบด้วย 1.งดให้ถุงขนาดเล็กกับลูกค้าทุกคน ยกเว้นที่เป็นสินค้าประเภทของร้อน, 2.ยกเลิกแคปซีล (การใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม), 3.ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มหลอดและเปลี่ยนเป็นใช้กระดาษแทนพลาสติก รวมไปถึงการติดตั้งกล่องกดหลอด เพื่อลดปริมาณการใช้หลอด และ 4.การติดตั้งถังขยะแยกประเภทบริเวณหน้าร้าน "เซเว่น อีเลฟเว่น" ทุกสาขา เพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อชุมชน พร้อมติดตั้งสื่อรณรงค์ส่งเสริมการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกทุกรูปแบบ" นายธานินทร์ กล่าวCSR ฐานเศรษฐกิจ ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น ถุงพลาสติก เซเว่นฯ Thansettakij Green Idea 7 Go Green ลดใช้ถุงพลาสติก