พาณิชย์เร่งของบ คชก. ช่วยส่งออก "ไข่ไก่" 60 ล้านฟอง!!

7 November 2018


พาณิชย์เร่งของบ คชก. ช่วยส่งออกไข่ไก่ 60 ล้านฟอง หลังเอกชนยอมเฉือนเนื้อขาดทุน 50 สต./ฟอง พร้อมกระจายผ่านธงฟ้า 10 ล้านฟอง ตั้งเป้าดึงราคาขึ้น 2.8 บาท/ฟอง หลังราคาปัจจุบันขาดทุนหนัก

 

วิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกรมปศุสัตว์ ผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยและรายใหญ่ รวมทั้งผู้ส่งออกไข่ไก่ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำในปัจจุบัน โดยราคารับซื้อไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ 2.30 บาท/ฟอง ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนผลิตไข่ไก่อยู่ที่ 2.80 บาท/ฟอง และบางพื้นที่ผู้เลี้ยงรายย่อยขายไข่ไก่ได้ต่ำกว่า 2 บาท/ฟอง เนื่องจากขณะนี้มีไข่ไก่ล้นตลาดถึง 60 ล้านฟอง หรือ ต้องใช้การบริโภค 2-3 วัน ถึงจะหมด แต่ก็มีไข่ไก่ส่วนเกินออกใหม่เข้ามาสมทบสต๊อกอีกวันละ 10 ล้านฟอง หรือ มีไข่ไก่ออกสู่ตลาด 50 ล้านฟอง/วัน มากกว่าการบริโภค 40 ล้านฟอง/วัน

ทั้งนี้ มาตรการเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ให้ปรับตัวสูงขึ้นมา จึงต้องดึงไข่ไก่ส่วนเกินออกจากระบบ โดยประชุมได้แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ ของบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) หรือ ขออนุมัติจากงบกลาง 15 ล้านบาท เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ผลักดันไข่ไก่ออกตลาดต่างประเทศ 60 ล้านฟอง ระยะเวลา 3 เดือน
"การส่งออกไข่ไก่ 60 ล้านฟอง จะใช้เงิน 30 ล้านบาท ในจำนวนนี้ผู้ค้าจะขาดทุนจากการส่งออก 50 สตางค์ - 1 บาท/ฟอง แบ่งเป็น รัฐและผู้ค้าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างละครึ่ง คือ ผู้ส่งออกยอมขาดทุน 15 ล้านบาท เพื่อส่งออกไข่ไก่ ส่วนอีก 15 ล้านบาท ภาครัฐช่วยจะช่วยเป็นค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์ คัดเกรด ให้กับผู้ส่งออก เป็นต้น" นายวิชัย กล่าว

นอกจากนี้ จะของบประมาณจาก คชก. วงเงิน 130-140 ล้านบาท มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้เลี้ยงในการนำไข่ไก่ 60 ล้านฟอง เก็บเข้าห้องเย็น เพื่อดึงไข่ไก่ออกจากระบบเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเงินส่วนนี้จะต้องนำกลับมาคืนรัฐเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใช้มาตรการ และการผลักดันให้มีการบริโภคไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันไข่ไก่ 10 ล้านฟอง ขายผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ 4.5 หมื่นแห่ง และขายผ่านงานมหกรรมธงฟ้าอีก 20 จังหวัด เพื่อเพิ่มการบริโภคไข่ไก่ให้มากขึ้น
ทั้งนี้ คาดว่ามาตรการช่วยเหลือไข่ไก่นี้จะช่วยให้ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มวันนี้ปรับขึ้นมา 20 สตางค์ อยู่ที่ 2.50 บาท/ฟอง โดยเชื่อว่าหลังจากใช้มาตรการดังกล่าวแล้ว จะทำให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้น คาดว่าจะดึงราคาไข่ไก่ให้ขึ้นมาอยู่ที่ 2.80 บาท/ฟอง เป็นราคาที่ผู้เลี้ยงไม่ขาดทุน ซึ่งจะเร่งทำเรื่องของบ คชก. เพื่อดำเนินการให้เร็วที่สุด

สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาว ทางกรมปศุสัตว์จะรับผิดชอบในการหยุดการเพิ่มของผลผลิตไข่ไก่ โดยแนวทางจะลดปริมาณไก่ยืนกรงจาก 57 ล้านตัว เหลือ 52 ล้านตัว หรือลดลง 10% จะทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดจาก 48 ล้านฟอง/วัน เหลือ 40 ล้านฟอง/วัน ใกล้เคียงกับความต้องการบริโภค และมีแผนจะลดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่จาก 5.5 แสนตัว เหลือ 5 แสนตัว ซึ่งจะต้องจัดทำรายละเอียดอีกครั้งว่า ฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบลดการผลิตไข่ไก่ลงไปแค่ไหน แต่จะยกเว้นรายย่อยไม่ต้องดำเนินการตามแผนที่กำหนดนี้

ด้าน นายสุรชาติ กำหอม เลขาธิการสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ กล่าวว่า สมาคมฯ จะเข้ามาช่วยเรื่องการผลักดันไข่ไก่ออกต่างประเทศ โดยตลาดส่งออกไข่ไก่สำคัญของไทย คือ ฮ่องกง สิงคโปร์ และตะวันออกกลาง แต่ก็จะหาตลาดอื่น ๆ เพิ่มเติม และจะผลักดันจาก 50 ตู้ เพิ่มเป็น 200 ตู้ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายดึงส่วนเกินไข่ไก่ออกจากระบบ

เช่นเดียวกับ นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ กล่าวว่า พอใจกับมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งหากผลักดันให้ราคาไข่ไก่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เกษตรกรไม่ขาดทุน

 เพิ่มเพื่อนคสช. ฐานเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ไข่ไก่ ส่งออกไข่ไก่ ส่งออก พาณิชย์ การเกษตร Thansettakij การค้า-การลงทุน มาตรการแก้ไขราคาไข่ไก่ตกต่ำ การส่งออกไข่ไก่ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นายสุรชาติ กำหอม เลขาธิการสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้