'โตโยต้า' เปิดโมเดลเมืองสีเขียว - คาร์แชริ่งอีวีที่อยุธยา

7 November 2018


'โตโยต้า' เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการเมืองสีเขียว พร้อมนำรถพลังไฟฟ้า 'ฮาโม่' มาวิ่งใช้งานแบบคาร์แชริ่ง ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ต่อจากโมเดลที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว คือ การส่งต่อองค์ความรู้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง ส่งเสริมให้คนในชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์อย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าและชุมชน ในการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วใน 3 พื้นที่ ได้แก่ จ.เชียงราย กระบี่ และเลย

 

(คนกลาง) มิจิโนบุ ซึงาตะ
สำหรับโครงการ "โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา" ถือเป็นจังหวัดที่ 4 โดยความร่วมมือกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในการบูรณะเรือนจำเก่า หน้าตลาดหัวรอ บนพื้นที่ขนาด 8 ไร่ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงาน ต่อจากศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน "ชีวพนาเวศ" ในโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์

โดยนำองค์ความรู้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้านของโตโยต้า มาจัดแสดงภายในพื้นที่เมืองสีเขียว ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ การอนุรักษ์น้ำ การลดการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานทางเลือก

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเดินทางที่ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยการใช้พลังงานทดแทน เช่น รถยนต์ไฮบริด รถไฟฟ้าขนาดเล็ก การใช้จักรยาน และการเดิน ซึ่งในเมืองสีเขียวได้ส่งเสริมการใช้จักรยาน การใช้รถไฟฟ้าขนาดเล็ก HA:MO ในระบบ EV Car Sharing เป็นพาหนะในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างจุดท่องเที่ยวในอยุธยา ซึ่ง Toyota HA:MO จะถูกนำมาวิ่งเป็นต้นแบบแห่งที่ 2 ต่อจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพลังงานไฟฟ้าที่นำมาใช้กับ Toyota HA:MO มาจากแผงโซล่าเซลส์เก็บประจุไฟฟ้าไว้ในเซลล์แบตเตอรี่ของรถยนต์โตโยต้าไฮบริดที่ใช้แล้ว (re-use) โดยมีสถานีชาร์จไฟฟ้า 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยุธยาและหมู่บ้านญี่ปุ่น
"โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา" เปิดให้บริการทุกวัน โดยโซนสวนเปิดตั้งแต่เวลา 06.00–20.00 น. สำหรับโซนอาคารนิทรรศการเปิดบริการตั้งแต่ 10.00–17.00 น. โดยโตโยต้าเมืองสีเขียวได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการคัดสรรเยาวชนทำหน้าที่เป็น "เยาวชนโตโยต้า เมืองสีเขียว" ถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนโตโยต้า ฐานเศรษฐกิจ ยานยนต์ Toyota อีวี คาร์แชริ่ง อยุธยา EV Thansettakij Toyota HAMO โตโยต้า ฮาโม EV Car Sharing โตโยต้าเมืองสีเขียว Green Idea โมเดลเมืองสีเขียว เมืองสีเขียว คาร์แชริ่งอีวี