"กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" โค้งสุดท้าย!!

8 November 2018


โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ได้ดำเนินโครงการมาสู่โค้งสุดท้าย ก่อนตัดสินในวันที่ 12 พ.ย. 2561 โดยมี 15 โครงงาน จากเกือบ 300 โครงงาน ที่เข้าร่วมการแข่งขันในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งความรู้ด้านการเงิน การพัฒนาชุมชน และเทคนิคการนำเสนอ มาเป็นแกนในการแข่งขันล่าสุด คณะกรรมการตัดสินฯ ได้ลงพื้นที่รับฟังการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา 1 ใน 15 ทีม ที่เข้ารอบกับโครงงานชุมชนทอผ้า 3 R’s รักโลก ชีวิตดี๊ดี ที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า ที่นำเสนอเรื่องของการทำธนาคารขยะ การทำถุงผ้า ลดใช้ถุงพลาสติก การปลูกผักริมรั้ว การจัดทำบัญชีครัวเรือน การทำบัญชีธนาคารขยะ

"สุเทพ ฤาชัย" ผู้อำนวยการ ฝ่ายผู้บริหารสำนักงานเขตสามยอด ธนาคารกรุงไทย บอกว่า ปีนี้มีความแตกต่างจากปีที่ผ่าน ๆ มา คือ การคัดเลือกครั้งเดียว จากเกือบ 300 โครงงาน เหลือ 15 โครงงาน ซึ่งปกติจะมีการคัดเลือกหลายรอบ นอกจากนี้ยังพาเด็ก ๆ ไปเข้าค่ายที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นครนายก ตั้งแต่วันที่ 23-26 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ เป็นการติวเข้มก่อนการตัดสินทั้ง 15 ทีม จากปกติจะเข้าค่ายที่กรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้โครงงานส่วนใหญ่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องของการช่วยเหลือชุมชน การเกษตร การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และนวัตกรรม
สำหรับปีนี้นอกจากรางวัลถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 2.3 ล้านบาทแล้ว หลังประกาศผู้ชนะเลิศ ธนาคารกรุงไทยจะให้เงินรางวัลกับชุมชนอีก 5 แสนบาท เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดจากโครงงานของเด็ก ๆ ต่อไป

ส่วนโครงงานในปีที่ผ่าน ๆ มา กรุงไทยยังคงติดตามผลและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ 3 ชุมชนหลัก ที่มีการต่อยอด คือ "ชุมชนบ้านจิกกะลา" อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ, โครงงาน "จิกกะลาไม่มีหนี้ ชีวีพอเพียง" โดยจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ ทำให้ชุมชนบ้านจิกกะลาเป็นต้นแบบการใช้สารจุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช ขยายความรู้สู่ชุมชนอื่น และกรุงไทยได้ร่วมกับ สวทช. ในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีไปช่วยเหลือเพิ่มเติม อีกหนึ่งชุมชน คือ ชุมชนบ้าน
ดอนสวน จ.มหาสารคาม ที่นำเปลือกหอยมาสร้างรายได้ ก็มีการจัดให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาเปลือกหอยไปทำผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และชุมชนหมู่บ้านเขาดิน ราชบุรี กับโครงงานทีมปอดบำบัด ที่นำผักตบชวามาทำปุ๋ย ถ่าน และอื่น ๆ ทางกรุงไทยก็ยังเดินหน้าให้ความรู้ต่อ เพื่อนำไปพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อีกด้วย


หน้า 28 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ 3,416 วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561CSR ฐานเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงไทย กรุงไทย Thansettakij กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว กรุงไทยต้นกล้าสีขาว