‘กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว’ โค้งสุดท้าย

8 November 2018


โครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว” ได้ดำเนินโครงการมาสู่โค้งสุดท้าย ก่อนตัดสินในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยมี 15 โครงงาน จากเกือบ 300 โครงงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งความรู้ด้านการเงิน การพัฒนาชุมชน และเทคนิคการนำเสนอ มาเป็นแกนในการแข่งขันล่าสุด คณะกรรมการตัดสินฯ ได้ลงพื้นที่ รับฟังการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา 1 ใน 15 ทีมที่เข้ารอบ กับโครงงาน ชุมชนทอผ้า 3 R’s รักโลก ชีวิตดี๊ดี ที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า ที่นำเสนอเรื่องของการทำธนาคารขยะ การทำถุงผ้า ลดใช้ถุงพลาสติก การปลูกผักริมรั้ว การจัดทำบัญชีครัวเรือน การทำบัญชีธนาคารขยะ

“สุเทพ ฤาชัย” ผู้อำนวยการ ฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขตสามยอด ธนาคารกรุงไทย บอกว่า ปีนี้มีความแตกต่างจากปีที่ผ่านๆ มาคือ การคัดเลือกครั้งเดียวจาก เกือบ 300 โครงงาน เหลือ 15 โครงงาน ซึ่งปกติจะมีการคัดเลือกหลายรอบ นอกจากนี้ยังพาเด็กๆ ไปเข้าค่ายที่ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นครนายก ตั้งแต่วันที่ 23-26 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ เป็นการติวเข้มก่อนการตัดสินทั้ง 15 ทีม จากปกติจะเข้าค่ายที่กรุงเทพฯ  ซึ่งในปีนี้ โครงงานส่วนใหญ่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องของการช่วยเหลือชุมชน การเกษตร การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และนวัตกรรมสำหรับปีนี้ นอกจากรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 2.3 ล้านบาทแล้ว  หลังประกาศผู้ชนะเลิศ ธนาคารกรุงไทยจะให้เงินรางวัลกับชุมชนอีก 5 แสนบาท เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดจากโครงงานของเด็กๆ ต่อไป

ส่วนโครงงานในปีที่ผ่านๆ มา กรุงไทยยังคงติดตามผลและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ 3 ชุมชนหลักที่มีการต่อยอด คือ “ชุมชนบ้านจิกกะลา” อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โครงงาน “จิกกะลาไม่มีหนี้ ชีวีพอเพียง” โดยจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ทำให้ชุมชนบ้านจิกกะลา เป็นต้นแบบการใช้สารจุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช ขยายความรู้สู่ชุมชนอื่น และกรุงไทยได้ร่วมกับ สวทช. ในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีไปช่วยเหลือเพิ่มเติม อีกหนึ่งชุมชนคือ ชุมชนบ้าน
ดอนสวน จังหวัดมหาสารคาม ที่นำเปลือกหอยมาสร้างรายได้ ก็มีการจัดให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาเปลือกหอยไปทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ และ ชุมชนหมู่บ้านเขาดิน ราชบุรี กับโครงงานทีมปอดบำบัด ที่นำผักตบชวามาทำปุ๋ย ถ่าน และอื่นๆ ทางกรุงไทยก็ยังเดินหน้าให้ความรู้ต่อ เพื่อนำไปพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกด้วย

หน้า 28 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ 3,416 วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561ธนาคารกรุงไทย กรุงไทยต้นกล้าสีขาว