PTG  เดินหน้าปั๊มยอดขายปี 59 โต 30-40%

29 February 2016


‘พีทีจี เอ็นเนอยี’ ผลงานแรงเต็มแม็กซ์ ฟันกำไรปี 58 พุ่ง 33% หลังวอลุ่มขายน้ำมันโตทะลุเป้าที่ 21% เน้นบริหาร Supply Chain พร้อมจ่ายปันผล 0.20 บ./หุ้น ขึ้น XD 8 มี.ค.นี้ เดินหน้าปั๊มยอดขายปี 59 โตต่อเนื่อง 30-40%

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 651 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 164 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 33.7% เมื่อเทียบกับผลประกอบการปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 487 ล้านบาท โดยการเติบโตของกำไรสุทธิเกิดจากการขยายสถานีบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปที่ลดลง ส่งผลให้มีปริมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปประเภทเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ทำให้บริษัทฯ มีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2558 เท่ากับ 2,237 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 20% โดยปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนการจำหน่ายน้ำมันดีเซล และเบนซิน เท่ากับ 74% และ 26% ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนของการจำหน่ายเบนซินเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้ว 34% รวมถึงการที่บริษัทฯสามารถบริหาร Supply Chain ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบายภาครัฐในการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,670,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 334 ล้านบาท โดยขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ในขณะที่ปี 59 บริษัทฯตั้งเป้ายอดขายเติบโต 30-40% จากปี 58 จากปริมาณการขายน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเตรียมงบลงทุนรวม 4,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายในธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และพลังงานทดแทน โดยบริษัทฯมีแผนขยายสถานีบริการน้ำมันในปีนี้เพิ่มเป็น 1,500 แห่งทั่วประเทศ พร้อมกับมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ในสถานี ตลอดจนมุ่งเพิ่มจำนวนสมาชิกบัตรแม็กซ์การ์ดเป็น 5.6 ล้านสมาชิกในปีนี้ จากปีก่อนมีอยู่ 3.8 ล้านสมาชิก

‘ในปี 2559 เรามุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพ และความหลากหลายในสถานีบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการเพิ่มจานวนสถานีบริการที่ได้มาตรฐาน โดยตั้งเป้าหมายการเพิ่มจานวนสถานีบริการน้ามัน 300 สถานี และแก๊ส LPG 50 สถานี และเพิ่มประสิทธิในการบริหารต้นทุน รวมถึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกร และนโยบายของภาครัฐอีกด้วย’ นายพิทักษ์ กล่าว


ยอดขาย ผลประกอบการ PTG นายพิทักษ์ รัชกิจประการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จ่ายปันผล