กสทช. เรียกเก็บรายได้เยียวยาคลื่นกว่าหมื่นล.

4 November 2018


กสทช. เรียกเก็บรายได้จาก 3 ค่ายมือถือในช่วงเยียวยาคลื่น 1800, 900 MHz รวมกว่า 10,918.75 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ทางสำนักงานได้มีการเรียกเก็บรายได้จากทั้ง 3 ค่ายมือถือ คือ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด หรือ TRUE MOVE, บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด หรือ DPC และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS จากการให้บริการในช่วงมาตรการเยียวยาทั้งคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz ที่จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,918,751,835.36 บาท โดยแบ่งเป็นของ ทรู มูฟ จำนวน 3,380,083,292.90 บาท, ดีพีซี จำนวน 869,086,757.16 บาท และเอไอเอส จำนวน 6,669,581,785.30 บาท

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ทั้งนี้นับตั้งแต่มีการประกาศเข้าสู่มาตรการเยียวยาตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน สำหรับกรณี 3 บริษัท TRUE MOVE, DPC และ AIS กสทช. ได้พิจารณาตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. คลื่นความถี่ 900 MHz ระยะเวลาการให้บริการในช่วงมาตรการคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 มิถุนายน 2559 เป็นระยะเวลา 9 เดือน เป็นจำนวนเงิน 7,221,003,499.92 บาท พร้อม ดอกผลที่เกิดขึ้น (ยังไม่หักค่าใช้โครงข่าย TOT) และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติพิจารณาค่าใช้โครงข่ายของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการให้บริการบนคลื่น 900 MHz ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 มิถุนายน 2559 ของเอไอเอส เป็นจำนวนเงิน 551,421,714.62 บาท ทั้งนี้ เมื่อหักค่าใช้โครงข่าย ทีโอที แล้ว เงินรายได้ในช่วงมาตรการเยียวยาของ AIS ที่จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเป็นเงินทั้งสิ้น 6,669,581,785.30 บาท

2. กรณีคลื่นความถี่ 1800 MHz บริษัท ทรู มูฟ จำกัด มีระยะเวลาการให้บริการในช่วงมาตรการคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 - 3 ธันวาคม 2558 เป็นระยะเวลา 2 ปี 2 เดือน 18 วัน เป็นเงิน 3,380,083,292.90 บาท (หักค่าโครงข่ายของ CAT เป็นเงิน 1,875,043.24 บาท แล้ว) ส่วนบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด หรือ DPC มีระยะเวลาการให้บริการในช่วงมาตรการคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556-25 พฤศจิกายน 2558 เป็นระยะเวลา 2 ปี 2 เดือน 10 วัน ให้เรียกเก็บรายได้เป็นเงิน 869,086,757.16 บาท (หักค่าโครงข่ายของ CAT เป็นเงิน 425,729.35 บาท แล้ว)

อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังเหลือของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ที่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 กสทช.ได้มีมติกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 1800 MHz ของ ดีแทค ให้มีผล ณ เวลา 23.59.59 น. ของวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถแจ้งการหยุดให้บริการต่อผู้ใช้บริการได้ตามข้อ 9 ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ส่วนกรณีคลื่นความถี่ 850 MHz จะสิ้นสุดการให้บริการในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ตามคำสั่งของศาลปกครองกลาง จากนั้น สำนักงาน กสทช. จะเร่งตรวจสอบเงินรายได้ดังกล่าวเพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

หน้า 20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3,415 ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2561ดีแทค คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช. เอไอเอส ทรู มาตรการเยียวยา