ความเชี่ยวชาญนำทางธุรกิจไขเคล็ดลับ ‘จิราคลินิก’ มุมมองใหม่ของธุรกิจศัลยกรรม

8 November 2018


ความเชี่ยวชาญนำทางธุรกิจไขเคล็ดลับ ‘จิราคลินิก’ มุมมองใหม่ของธุรกิจศัลยกรรม

นิยามของคำว่า “ความงาม” ที่ไม่หยุดเฉพาะความพึงพอใจส่วนบุคคล แต่ยังได้รับอิทธิพลจากการชื่นชมความงามในมิติต่างๆ ผ่านการเสพสื่อหลากหลายรูปแบบ เกิดเป็น “รสนิยม” ความงามที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย ผสานกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้ปัจจุบันมนุษย์สามารถเนรมิตความงามได้ตามต้องการอย่างไรก็ตาม “การเป็นผู้มองเห็นไม่เท่ากับการเป็นผู้ลงมือทำ” การสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธุรกิจเสริมความงามที่เต็มไปด้วยข่าวฉาว และมีผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นทุกๆ ปี ทำให้คุณหมอแมน - พันเอก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธัญญ์  อิงคะกุล แพทย์เฉพาะทางด้านการศัลยกรรมตับ ตับอ่อน และถุงนํ้าดี อาจารย์แพทย์ผู้นำความสามารถทางการรักษาผสานงานสอนที่โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง  ซึ่งผลิตบุคคลากรทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย นับร้อยคนต่อปี และ คุณหมอบี - แพทย์หญิงสาธิดา อิงคะกุล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ตัดสินใจนำองค์ความรู้ทางสายวิชาชีพและสิ่งที่ได้ศึกษาโดยตรงทางด้านศัลยกรรมตกแต่งจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ - โรงเรียนแพทย์อันดับต้นๆ ของประเทศไทย  มาสร้างธุรกิจที่สามารถนำความเชี่ยวชาญผสานกับความต้องการกับทิศทางความงามในปัจจุบัน พร้อมๆ กับการได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจคือ การสร้างให้ “จิราคลินิก” เป็นสื่อกลางที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับ “ศัลยแพทย์” ด้วยการดำเนินงานที่คำนึงถึงมาตรฐานและจรรยาบรรณทางการแพทย์สูงสุด

“โดยแท้จริงแล้วงานของศัลยกรรมตกแต่งไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงาม กว่า 70% ของงานนี้คือการแก้ไขความผิดปกติของร่างกาย อีก 30% จึงเป็นเรื่องของความสวยความงาม การมองเห็นทิศทางของสังคมที่มีความนิยมเรื่องความสวยความงามเพิ่มขึ้นตามลำดับ ประกอบกับความรู้สึกส่วนตัวที่ว่างานการแพทย์ด้านการศัลยกรรมดำเนินการเชิงการค้ามากเกินไป การสร้าง “จิราคลินิก” คือการ นำความเชี่ยวชาญมาพบกับความต้องการ ของคนในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง”

คุณหมอแมนฉายภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการศัลยแพทย์ได้อย่างน่าสนใจว่า แต่ก่อนนั้นศัลยแพทย์จะมีสัดส่วนนักศึกษาแพทย์ชายมากกว่าแพทย์หญิง เพราะเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่ต้องใช้เวลาในการผ่าตัดยาวนานที่สุดคือ ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงล่วงเลยไปจนถึง 8-10 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามความสอดคล้องของความต้องการในปัจจุบันที่ลักษณะของงานผ่าตัดเล็กในลักษณะของการศัลยกรรมตกแต่งหรือศัลยกรรมเพื่อความงามเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้สัดส่วนของศัลยแพทย์หญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลก“ศัลยแพทย์คืองานที่มีเสน่ห์ในตัวเอง การทำงานของเราเป็นเหมือนงานศิลปะแบบหนึ่งที่ทุกๆ เคสเสมือนกับ
ผืนผ้าใบให้เราได้สร้างสรรค์ผลงานแต่ละผืน ซึ่งความสวยงามในงานศิลปะของเราไม่ใช่แค่ผลงานที่สวยตามความตั้งใจ แต่ผลการรักษาที่ตามมาคือคนไข้หายจากอาการเดิมและดำเนินชีวิตได้ตามปกติมากที่สุด”

“เพราะคุณหมอถูกสอนให้คิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง” เมื่อตัดสินใจเลือกทำธุรกิจเพื่อฉายพลังความสามารถของคุณหมอบี ที่รังสรรค์ตาสองชั้น จมูก ปาก คาง รวมถึงงานศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ
จนได้รับการกล่าวถึงแบบปากต่อปาก สิ่งที่คุณหมอแมนและคุณหมอบีตั้งใจให้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของ “จิราคลินิก” คือ “การสื่อสาร”

ประสบการณ์การเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพฯ ทำให้คุณหมอบีเข้าใจถึงความสำเร็จของการรักษาว่า ไม่ใช่แค่ฝีมือ อุปกรณ์ หรือสถานที่ที่ดีที่สุด มีมาตรฐานสูงสุด แต่จริงๆ แล้วคือ “การสื่อสารระหว่างแพทย์ผู้รักษาและคนไข้หรือลูกค้าผู้รับการรักษา” เพราะฉะนั้นตั้งแต่ก้าวแรกที่เปิดประตูเข้าไปยังจิราคลินิก สิ่งที่ได้สัมผัสคือความอบอุ่น ความน่ารัก และความเรียบง่าย ที่พร้อมให้การต้อนรับเหมือนกับห้องรับแขกที่บ้าน คุณหมอบีมอบเวลาสำหรับการให้
คำปรึกษาและการแนะนำซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ของการสร้างจุดสมดุลระหว่างความงามตามความต้องการ กับธรรมชาติของร่างกาย และความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ เพราะการทำศัลยกรรมโดยแท้จริงแล้วไม่ใช่ ว่าลูกค้าต้องการหน้าเหมือนใครก็ทำได้ทั้งหมด แต่ต้องพิจารณาโครงสร้างของผิว โครงสร้างของใบหน้าทั้งหมด เพื่อให้การทำศัลยกรรมไม่ใช่แค่เพิ่มความสวยแต่คือ การสร้างความมั่นใจและฉายตัวตนของผู้รับ การรักษาให้ทรงเสน่ห์และมีพลังยิ่งกว่าเดิม“ความตั้งใจของจิราคลินิกคือการลงมือทำให้คนรู้สึกว่า การแพทย์และการทำศัลยกรรมเป็นเรื่องของการรักษา การเข้าไปเติมเต็มความมั่นใจจากภายนอกสู่ภายใน ที่สำคัญคือการใช้ความสามารถทางวิชาชีพสื่อสารให้สังคมเข้าใจว่า การทำศัลยกรรมไม่เหมือนกับการแต่งหน้าที่อยากเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนได้ แต่คือการตัดสินใจทำที่คิดอย่างถี่ถ้วนและสร้างประโยชน์อย่างแท้จริง”

ติดตามความน่ารักและผลงานจากความตั้งใจของจิราคลินิกเพิ่มเติมได้ที่ www.jiraclinic.com หรือ Facebook:
JIRA CLINIC

หน้า 26-27 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจปีที่38 ฉบับที่ 3,415 (864) วันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ธุรกิจเสริมความงาม จิราคลินิก