โยก "วราวุธ ภู่อภิญญา" เป็นทูตประจำกรุงอาบูดาบี

30 October 2018


วันนี้ (30 ต.ค. 2561) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมประชุมแสนหวี หอประชุมนานาชาติ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงตามที่หน่วยงานเสนอ ประกอบด้วยอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ แต่งตั้ง นายวราวุธ ภู่อภิญญา ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ

รวมทั้งอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1.นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ที่เหลืออีก 5 ราย โยกย้ายระดับรองอธิบดี - รอง ผ.อ.สำนัก คือ 2.นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา 3.นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร 4.นายสมเกียรติ พันธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 5.นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม รองผู้อำนวยการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 6.นายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและทดแทนผู้เกษียณอายุราชการพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฐานเศรษฐกิจ ครม. แต่งตั้ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง Thansettakij ทูต นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ วราวุธ ภู่อภิญญา ทูตอาบูดาบี อาบูดาบี