บูม‘อู่ตะเภา’ฮับบินใหม่

6 June 2015


แอร์ไลน์เฮโลใช้อู่ตะเภาเป็นฮับบินใหม่กานต์ แอร์ปักหลักแล้ว 6 รูตบิน-ข้ามภูมิภาคไทยแอร์เอเชียลั่นเป็นฮับที่ 5 ตุลาคมนี้แอร์เอเชีย มาเลย์ลุยบินประจำเคแอล-พัทยาอาร์แอร์ไลน์สบินเช่าเหมาขนทัวร์จีนเที่ยว ผอ.สนามบินชู “One Airport Two Mission” รับ 3 ล้านผู้โดยสาร ปี 59 ส่วนประจินวางโรดแมป 3 เฟส ยกเครื่องเต็มรูปแบบ ท่องเที่ยวพัทยาตีปีกบูม 4 .ตะวันออก


จากนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย โดยมอบให้กระทรวงคมนาคมและกองทัพเรือไปดำเนินการซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MEMORANDUM OF MUTUAL COOPERATION-MOC)ระหว่าง พล...ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและพล...ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการกองทัพเรือ(ทร.) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมาเพื่อให้ดำเนินการตามโรดแมปที่วางไว้


กานต์แอร์บิน 6รูตข้ามภาค


ต่อเรื่องนี้ร..สมพงษ์ สุขสงวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท กานต์นิธิกรุ๊ปฯ และเจ้าของบริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จำกัด เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าปัจจุบันสายการบินเล็งเห็นถึงศักยภาพของสนามบินอู่ตะเภาที่จะเป็นศูนย์กลางการบิน (ฮับ)แห่งที่ 2 ของกานต์แอร์ หลังจากที่ผ่านมาใช้สนามบินเชียงใหม่ เป็นฐานการบินสู่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ  ในประเทศไทยมาโดยตลอด เนื่องจากอู่ตะเภา อยู่ห่างจากเมืองพัทยา 30 กิโลเมตร ประกอบกับกองทัพเรือ และกระทรวงคมนาคมมีนโยบาย ที่จะพัฒนาเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ที่จะช่วยลดความแออัดของสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองได้เป็นอย่างดี  จึงเลือกที่จะขยายเครือข่ายการบินเชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย ผ่านสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งไม่ค่อยมีใครบินแต่เราเห็นศักยภาพในการขนผู้โดยสารจากอีสานมาเที่ยวทะเล ขนผู้โดยสารจากจังหวัดใกล้เคียง ข้ามภาคที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกลงเพราะไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ ซึ่งกระแสตอบรับอยู่ในระดับที่น่าพอใจมีอัตราการบรรทุกเฉลี่ยราว 50-60 %


ขณะนี้กานต์แอร์ ได้เปิดบินรวม 8 เที่ยวบินต่อวันใน 6 เส้นทางบิน  ได้แก่ อู่ตะเภา-อุบลราชธานี,อู่ตะเภา-ขอนแก่น,อู่ตะเภา-อุดรธานี ,อู่ตะเภา-เชียงใหม่,อู่ตะเภา-หาดใหญ่ และล่าสุดเส้นทางอู่ตะเภา-สนามบินดอนเมือง-แม่สอด ที่เพิ่งเปิดให้บริการในวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยเครื่องบินเอทีอาร์ ขนาด 66 ที่นั่ง ในลักษณะเช่าเหมาลำแบบมีตารางบินที่แน่นอน เฉลี่ยเส้นทางละ 3-4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เนื่องจากต้องรอการพิจารณาจากกรมการบินพลเรือน(บพ.) อนุญาตก่อนจึงจะเปิดทำการบินแบบประจำหลังจากได้ยื่นขอไปตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ..สมพงษ์กล่าว


ไทยแอร์เอเชียดันฮับบินที่ 5


ทางด้านนายธรรศ์พลฐ์   แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย และบริษัท แอร์เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า นโยบายพัฒนาอู่ตะเภาเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งใหม่จะส่งผลให้การบริการของสนามบินมีความสะดวกเพิ่มขึ้น ทำให้สายการบินมีทิศทางชัดเจนที่จะใช้สนามบินแห่งนี้เป็นฮับบินแห่งที่ 5 ของไทยแอร์เอเชีย ต่อจากดอนเมือง ,ภูเก็ต,เชียงใหม่,กระบี่ซึ่งคาดว่าจะเปิดบินในเดือนตุลาคมนี้


โดยจะบินแบบประจำทั้งเส้นทางระหว่างประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง ที่นิยมมาเที่ยวพัทยา รวมถึงการเปิดจุดบินในประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางบินข้ามภูมิภาค นอกจากนี้สายการบินแอร์เอเชีย ของมาเลเซีย มองว่าไทยแอร์เอเชียเตรียมแผนเปิดฮับบินใหม่ที่อู่ตะเภา แอร์เอเชีย ก็มีแผนจะเข้ามาช่วยทำการบินก่อนในเส้นทางอู่ตะเภา-กรุงกัวลาลัมเปอร์ด้วย


ต่อเรื่องนี้นายสเปนเซอร์ ลี ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์สายการบินแอร์เอเชีย มาเลเซีย(เบอร์ฮาด) กล่าวว่า สายการบินเตรียมจะเปิดบินตรงอู่ตะเภาสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ โดยจะเปิดบินในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ ซึ่งผู้โดยสารจะสามารถใช้บริการต่อเที่ยวบิน(Fly-Thru) เพื่อเชื่อมต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ในอาเซียนไปจนถึงประเทศออสเตรเลีย เช่น บินจากพัทยาสู่กรุงซิดนีย์ ผ่านกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยทำการเช็กอินสัมภาระเพียงครั้งเดียวที่ต้นทางและไม่ต้องจุดตรวจคนเข้าเมืองระหว่างทาง เพื่อความคล่องตัวของผู้โดยสาร


ดึงแอร์ไลน์เปิดเที่ยวบิน


ทางด้านพล... วศินสรรพ์  จันทวรินทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เผยว่า สนามบินอู่ตะเภา มีนโยบายชัดเจนในการบริหารจัดการ เพื่อปฏิบัติภารกิจ 2 ด้านคือ ภารกิจด้านทหารคู่ขนานไปกับการให้บริการเชิงพาณิชย์ ภายใต้คำนิยาม One Airport Two Mission ส่วนความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับกระทรวงคมนาคมนั้น


กองทัพเรือ จะยังคงเป็นผู้บริหารสนามบิน เพราะมีศักยภาพในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว  ซึ่งที่ผ่านมาแม้จะยังไม่มีการเปิดใช้เชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบก็มีผู้โดยสารใช้บริการ 1.2-1.3 แสนคน ทั้งสายการบินเช่าเหมาลำ โดยเฉพาะจากรัสเซีย อาทิ NORDWIND  และเส้นทางบินในประเทศของบางกอกแอร์เวย์ส ที่บินประจำเส้นทางอู่ตะเภา-เกาะสมุย,อู่ตะเภา-ภูเก็ต ขณะที่ศักยภาพของอาคารผู้โดยสารจะรองรับผู้โดยสารได้ถึง 8 แสนคนต่อปี แต่ด้วยรัสเซียมีปัญหาทางเศรษฐกิจทำให้เที่ยวบินลดลง


ดังนั้นสนามบินจึงต้องหาลูกค้ามาใช้บริการมีการเชิญ ผู้ประกอบการสายการบินมาใช้บริการโดยร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม ซึ่งได้รับผลตอบรับดี ขณะนี้เริ่มมีสายการบินต่างๆแสดงความสนใจที่จะใช้สนามบินอู่ตะเภาเป็นฮับ อย่าง กานต์แอร์ บิน  6 เส้นทางในประเทศ ไทยแอร์เอเชีย ยื่นเรื่องแสดงความสนใจที่จะใช้สนามบินอู่ตะเภาเป็นฐานการบินแห่งที่ 5ทำการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ


สายการบินอาร์แอร์ไลน์ส ซึ่งเป็นสายการบินเช่าเหมาลำของไทย ก็ได้เปิดทำการบินเช่าเหมาลำจากจีนมายังอู่ตะเภา ไป-กลับรวมกว่า 254 เที่ยวบิน ขนส่งผู้โดยสารไป-กลับอยู่ร่วม 5 หมื่นคนรวมทั้งอาร์แอร์ไลน์ส ยังมีแผนจะจดทะเบียนจัดตั้ง พัทยา แอร์ไลน์สเข้าทำการบินเส้นทางบินในประเทศข้ามภูมิภาคโดยใช้สนามบินอู่ตะเภาเป็นฐานการบินด้วย


ตลอดทั้งปีนี้อู่ตะเภาจึงมีแนวโน้มการเติบโตของผู้โดยสารและเที่ยวบินเพิ่มกว่าปีที่แล้วแน่นอน เพราะแม้เที่ยวบินจากรัสเซียลดลงแต่เที่ยวบินจากจีนมีอัตราการเพิ่มขึ้น อีกทั้งแผนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์2559 ทำให้ศักยภาพของสนามบินเพิ่มการรองรับผู้โดยสารจาก 8 แสนคนเป็น 3 ล้านคนรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น ในขณะนี้สุวรรณภูมิประสบปัญหาค่อนข้างหนาแน่นผอ.ท่าอากาศยานอู่ตะเภากล่าว


กางแผน 3 ปีรับ 5 ล้านคน


พล...ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เผยถึงความคืบหน้าของการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาว่าได้ตั้งคณะทำงาน 2 ชุด ได้แก่ คณะทำงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการภายในท่าอากาศยานเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมกับภายนอกท่าอากาศยาน และคณะทำงานวางแผนธุรกิจส่งเสริมกิจการของท่าอากาศยาน


กระทรวงยังเตรียมเสนอแผนขั้นตอนปฏิบัติงานทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมหรือ โรดแมปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 4 – 6เดือน หรือช่วงปลายปีนี้ซึ่งแบ่งเป็น3 ระยะ โดยระยะที่1ช่วงปี 2558 – 2560 จะพัฒนาให้รองรับผู้โดยสารจากเดิม 8 แสนคนต่อปีเป็น 3 ล้านคนต่อปี เนื่องจากอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 จะเปิดให้บริการปี 2559 ระยะที่ 2 ช่วงปี 2561-2563 พัฒนาให้รองรับผู้โดยสารได้ 5 ล้านคนต่อปี และระยะที่3 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไปจะก่อสร้างทางวิ่งเส้น(รันเวย์ เส้นที่ 2) ระยะทางไม่ต่ำกว่า 2.7พันเมตร


ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้กองทัพเรืออยู่ระหว่างใช้งบลงทุนราว 800 ล้านบาท สร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ให้เสร็จเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในราวเดือนมิถุนายนนี้ ทำให้สนามบินรองรับผู้โดยสารได้ 3 ล้านคนต่อปี รับนโยบายการเปิดสนามบินเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ  รวมถึงเปิดบริการดิวตี้ฟรี ร้านค้าต่าง ๆ ภายในตัวอาคาร ทั้งยังเตรียมงบกลางในปีหน้าอีกราว 1 พันล้านบาท จากรัฐบาลเพื่อพัฒนาสนามบินในระยะที่ 2 และ3


ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้นกระทรวงคมนาคมจะดำเนินการ 3 โครงการคือรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พัทยาหรือระยองที่จะต้องมีสถานีเชื่อมเข้าสนามบินอู่ตะเภาเชื่อมกับแอร์พอร์ตลิงค์จากสุวรรณภูมิและดอนเมือง (ช่วงพญาไท-ดอนเมือง) อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี โครงการขยายทางหลวง 331 (สัตหีบ-เขาหินซ้อน) ขยายถนนทางเข้าสนามบินจาก 2 ช่องทางเป็น 4 ช่องทาง ของกรมทางหลวง แล้วเสร็จในปี 2560  และการก่อสร้างทางหลวงมอเตอร์เวย์สายพัทยา-มาบตาพุด เป็นต้น


คาดทัวริสต์ทะลักพัทยา 15-20 %


ทางด้าน นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร  นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเผยว่าการผลักดันให้อู่ตะเภาเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์เป็นสิ่งที่เอกชนเรียกร้องมาตลอด  เนื่องจาก จะทำให้การท่องเที่ยวพัทยา ไม่ต้องไปผูกติดกับสนามบินสุวรรณภูมิ ในกรณีมีปัญหาทางการเมืองจนส่งผลให้นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทาง เพราะจะเหมารวมพัทยาไปด้วย 


นอกจากนี้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล 3 จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด อยู่ระหว่างการวางแผนการท่องเที่ยวกลุ่มแอคทีฟบีช เพื่อนำเสนอสินค้า และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ผลักดันภาคตะวันออกขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางหลักของเมืองไทยในการท่องเที่ยวทางทะเล  หากสนามบินอู่ตะเภาเปิดใช้งาน เมืองพัทยาจะขึ้นแท่นเป็นฮับทางการท่องเที่ยวและเสริมศักยภาพให้ภาคตะวันออก ซึ่งคาดว่าแพ็กเกจนี้จะเริ่มเห็นผลในปีหน้า พร้อมกับการเพิ่มขีดความสามารถการรองรับผู้โดยสารเป็น 3 ล้านคน ของอาคารผู้โดยสารหลังใหม่


ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีของเมืองพัทยา เพราะนอกจากศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายแล้ว หากด้านโครงสร้างพื้นฐานสะดวกสบาย  และการเสนอขายแพ็กเกจเชื่อมโยงจะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเมืองพัทยาได้ราว 15 – 20% ต่อปี จากปี 2557 มีจำนวนมากถึง 8 ล้านคน


นายสรรเพ็ชร  ศุภบวรเสถียรนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกและกรรมการผู้จัดการโรงแรมเดอะซายน์พัทยากล่าวว่าเรื่องนี้ส่งผลบวกต่อการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาอย่างเห็นได้ชัดเพราะนอกจากจะเอื้อต่อนักท่องเที่ยวจีนที่นิยมเดินทางโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำและจะผลักดันการท่องเที่ยวพัทยาให้คึกคักตลอดทั้งปีทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงตลาดอาเซียนอู่ตะเภา พล.ร.ต. วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ กลุ่มบริษัทกานต์นิธิกรุ๊ป ไทยแอร์เอเชีย กานต์นิธิเอวิเอชั่น จำกัด สนามบินอู่ตะเภา