รัฐแจง! ปมอนุมัติหลักการ "ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง"

11 October 2018


รัฐบาลแจงปมอนุมัติหลักการร่าง ก.ม.ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง เบื้องต้น ให้ปรับรายละเอียดอย่างเหมาะสม-ลดภาระประชาชน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง กรณีการเสนอข่าวร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ที่ ครม. อนุมัติ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมา ว่า อนุมัติเพียงหลักการเบื้องต้นตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แต่ให้ไปดูรายละเอียดบางเรื่องที่อาจสร้างความวิตกกังวลใจแก่ประชาชน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็เห็นใจในเรื่องนี้

"นายกฯ ได้ให้ความเห็นในที่ประชุม ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้บันทึกในรายงานการประชุมไว้รัดกุมอยู่แล้ว ว่า ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ โดยอาจงดเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้ เพื่อลดภาระของประชาชน แล้วนำเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง"

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า หลังจากนี้ยังมีอีกหลายขั้นตอน ทั้งการพิจารณาของกฤษฎีกา และ สนช. ซึ่งเชื่อว่าทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจะนำความคิดเห็นของที่ประชุมและข้อกังวลของประชาชนที่มีต่อร่างกฎหมายดังกล่าวไปปรับปรุง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุด โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นกลับไปยังรัฐบาล หรือ ส่งข้อมูลไปทางแอพพลิเคชัน DLD4.0 ของกรมปศุสัตว์ได้โดยตรง

สำหรับ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2557 นั้น มีเจตนาเพื่อคุ้มครองไม่ให้สัตว์ถูกทารุณจากมนุษย์และให้เจ้าของดูแลอย่างเหมาะสม แต่ยังไม่มีการควบคุมทางทะเบียน จึงเกิดการทอดทิ้งสัตว์จำนวนมาก และบางส่วนก่อให้เกิดโรคระบาดสัตว์ที่กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงเป็นที่มาของการเสนอปรับแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ เพื่อให้มีการควบคุมทางทะเบียนและเพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ โดยให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติในเรื่องดังกล่าวฐานเศรษฐกิจ ครม. รัฐบาล โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สัตว์เลี้ยง พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด สัตว์ Thansettakij ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ร่างก.ม.ป้องกันการทารุณสัตว์