บล.เคทีบี ยัน! บริหารพอร์ตมืออาชีพ ไม่มีเอี่ยว "กระทรวง"

11 October 2018


 


จากกรณีที่ ได้เผยแพร่ คอลัมน์ มารยาตลาดหุ้น : “กระทรวง จารุศิระ” ซุปเปอร์เทรดเดอร์ 2561 อันธพาลตลาดหุ้นครองเมือง! หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3408 หน้า 14 ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2561 ล่าสุด บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ตามที่เมื่อวันที่ 11- 13 ตุลาคม 2561 เนื้อหาของข่าวในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ของท่าน  ในคอลัมน์ มารยาตลาดหุ้น : “กระทรวง จารุศิระ” ซุปเปอร์เทรดเดอร์ 2561 อันธพาลตลาดหุ้นครองเมือง! ฉบับ 3408 หน้า 14 ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2561 และในสื่อออนไลน์ ได้มีการปรากฏเนื้อหาของข่าวในช่วงท้าย ระบุว่า “ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์” มีการให้นายกระทรวง จารุศิระเข้ามาบริหารพอร์ตลงทุนของลูกค้า นั้น

เนื้อหาข่าวที่นำเสนอในคอลัมน์ดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า การบริหารพอร์ตลงทุนของลูกค้าหลักทรัพย์จะต้องบริหารจัดการโดยบุคคลภายในบริษัท และต้องมีใบอนุญาตถูกต้องจากสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ามาบริหารจัดการใดๆ ได้ทั้งสิ้น ซึ่งบริษัทของเราเป็นสถาบันการเงินที่ยึดหลักการบริหารการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good corporate Governance) และได้มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้องเคร่งครัดมาโดยตลอด ลูกค้าสามารถมั่นใจได้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จึงขอเรียนชี้แจงมายังท่าน โดยขอให้แก้ไขเนื้อหาข้อความดังกล่าวให้ถูกต้องต่อไป 

 


กระทรวง จารุศิระ