"Telenor Youth Forum" คัด 2 เด็กไทย ร่วมระดมความคิดลดความเหลื่อมล้ำ

11 October 2018


"เทเลนอร์ ยูธ ฟอรัม" แพลตฟอร์มเครือข่ายผู้นำเยาวชนระดับสากลเพื่อเปลี่ยนโลกอย่างสร้างสรรค์ คัดเลือก 2 เยาวชนไทย ไปนอร์เวย์ ร่วมระดมความคิด-หาทางออกประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

นางอเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างไม่สมดุล ปัญหาด้านการดูแลสุขภาพและสาธารณสุขของผู้ด้อยโอกาสและคนชายขอบเป็นปัญหาระดับโลก เช่น การเข้าถึงระบบการรักษาข้อมูลด้านสุขภาพ ตลอดจนการต่อสู้กับความหิวโหยและภาวะขาดสารอาหาร โดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ประเด็นโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และระบบการดูแลสุขภาพถ้วนหน้าได้รับการถกเถียงอย่างกว้างขวาง และนี่จึงเป็นที่มาแนวคิดของการจัดงาน "เทเลนอร์ ยูธ ฟอรัม" ในปีนี้ โดยคาดหวังให้เกิดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างสังคม รวมถึงก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในมนุษย์

ในปีนี้ "เทเลนอร์ ยูธ ฟอรัม" (Telenor Youth Forum หรือ TYF) ได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 16 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ เดนมาร์ก มาเลเซีย เมียนมา นอร์เวย์ ปากีสถาน สวีเดน และไทย ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโจทย์เพื่อออกแบบกลยุทธ์และค้นหาวิธีการในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในระบบสาธารณสุขต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้มีเด็กจากประเทศไทย 2 คน ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเชิงชาย ตะโฉ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางสาวธนาภา อุครานันท์ เจ้าหน้าที่เอ็นจีโอ

"เราเชื่อว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุข ทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเข้าถึงระบบข้อมูล และการรักษาของผู้มีรายได้ต่ำและอาศัยในพื้นที่ห่างไกล จะสามารถแก้ไขได้ด้วยการเชื่อมโยงศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขและเทคโนโลยี ซึ่งเราเชื่อว่า ผู้นำเยาวชนเหล่านี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร เพื่อสันติภาพของโลก" นางอเล็กซานดรา กล่าว
ในปีนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 17 คน จะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามประเด็นที่เกี่ยวกับการความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพและสาธารณสุขต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละทีมจะได้รับคำแนะนำและโค้ชชิ่งจากผู้เชี่ยวชาญของเทเลนอร์ กลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยักษ์ใหญ่ของโลก

ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละทีมระดมความคิดและนำเสนอตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายแล้ว คณะกรรมการจะตัดสิน โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 โครนนอร์เวย์ (ประมาณ 400,000 บาท) เพื่อนำไอเดียไปพัฒนาให้เป็นรูปธรรมต่อไป นอกจากนี้ ผลงานไอเดียของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 ทีม จะได้รับการจัดแสดงในรูปแบบดิจิทัลที่ศูนย์สันติภาพโนเบล ที่ประเทศนอร์เวย์อีกด้วย

"ศูนย์โนเบลสันติภาพได้ร่วมมือกับเทเลนอร์เป็นประจำทุกปี จัดโครงการเทเลนอร์ ยูธ ฟอรัม เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้ แสดงความคิดเห็นและร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกอย่างสร้างสรรค์ เนื่องด้วยวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันด้านการส่งเสริมสันติภาพของโลก เราเชื่อว่า การส่งเสริมเยาวชนจะเป็นหนทางในการก้าวสู่สันติภาพแห่งอนาคต ซึ่งเทคโนโลยีการสื่ อสารและเยาวชนจะช่วยเป็นตัวเร่งให้สันติภาพขึ้นในอนาคตได้" นางลิฟ ทอเรส ผู้อำนวยการ ศูนย์โนเบลสันติภาพ กล่าว

"เทเลนอร์ ยูธ ฟอรัม" เป็นแพลทฟอร์มเชื่อมโยงผู้นำเยาวชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยความร่วมมือระหว่างเทเลนอร์และสถาบันโนเบลสันติภาพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพของโลกผ่านการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งโครงการมีระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2561 ที่นครออสโล ประเทศนอร์เวย์ ถึงเดือน พ.ค. 2562 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

"เทเลอร์ ยูธ ฟอรัม" (Telenor Youth Forum) เป็นแพลทฟอร์มที่เชื่อมโยงผู้นำเยาวชนระดับโลกเข้าด้วยกัน เพื่อระดมความคิดและหาทางออกกับปัญหาต่าง ๆ ที่โลกกำลังเผชิญ โดยเฉพาะปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN SDGs)ดีแทค ฐานเศรษฐกิจ เด็กไทย เยาวชน นอร์เวย์ ความเหลื่อมล้ำ Thansettakij เทเลนอร์ ยูธ ฟอรัม อเล็กซานดรา ไรช์ บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) Telenor Youth Forum