"ช่อง 7 สี" ปันรักให้โลก เรียนรู้การทำซั้งปลา

11 October 2018


ช่อง 7 เดินหน้า "โครงการ 7 สี ปันรักให้โลก" เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารศ พร้อมด้วยบิ๊กไบค์คู่ใจ และ 2 พรีเซ็นเตอร์จากช่อง 7HD แชป-วรากร ศวัสกร และยูโร-ยศวรรธน์ ทะวาปี เดินทางลงชุมพร เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ปลาด้วยการทำ "ซั้งปลา" ร่วมกับชุมชนในพื้นที่"ซั้งปลา" เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่อดีต เป็นอุบายดึงดูดสัตว์น้ำให้มาอยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก เพื่อความสะดวกในการจับ หรือ ทําการประมง โดยการนําซั้ง หรือ ทุ่นปะการังเทียม ไปทิ้งไว้ในทะเล เพื่อใช้เป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก ชาวบ้านสร้างขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นที่สามารถย่อยสลายในน้ำได้ การทำ "ซั้ง" ทำกันหลายรูปแบบ บางที่ทำเป็นพุ่มลอยน้ำ บางที่ใช้แหเก่า-อวนเก่าผูกกับไม้ไผ่แล้วทิ้งลงทะเล ดังนั้น ส่วนประกอบหลัก ๆ ที่ขาดไม่ได้มีอยู่ 3 อย่าง คือ ไม้ไผ่ เชือก และถุงทราย ส่วนองค์ประกอบอื่นที่จะช่วยก่อรูปให้เป็นซั้งนั้น ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้น ๆ ว่า จะเลือกใช้สิ่งใด แต่สำหรับชุมชนใน จ.ชุมพร เลือกใช้ "ทางมะพร้าว" เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่ง
ทีมงานช่อง 7 ได้พบชาวบ้าน ซึ่งรวมตัวกันเตรียมการทำซั้งปลาจากวัสดุธรรมชาติ นำทางมะพร้าวมาผูกติดกับลำไม้ไผ่และทุ่นคอนกรีต หลังจากนั้นได้ปล่อยซั้งปลาลงสู่ทะเลให้เป็นบ้านปลาต่อไป
ข้อดีของซั้งปลา คือ เป็นอีกทางรอดที่สร้างเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์ปลาให้พอเพียงสำหรับการทำประมงอย่างยั่งยืน การเลือกใช้ทางมะพร้าวเป็นวัสดุ เนื่องจากเป็นวัสดุจากธรรมชาติและราคาไม่แพง สามารถย่อยสลายได้เองเมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี จึงไม่เพิ่มปริมาณขยะในท้องทะเลอีกด้วยฐานเศรษฐกิจ ช่อง7 ช่อง 7 Thansettakij 7HD ปลา ซั้งปลา เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารศ ปันรักให้โลก