ซีพีออลล์ปลุกจิตสำนึกบล็อกเกอร์ สร้างคอนเทนต์รับผิดชอบสังคม

8 October 2018


ซีพีออลล์ ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และพีไอเอ็ม จัดประกวด“Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL” (TBBA) ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บล็อกกาภิวัตน์…NOW or NEVER’ กระตุ้นบล็อกเกอร์ยุค 4.0 สร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ และรับผิดชอบสังคม

ปัจจุบันโลกออนไลน์มีบทบาทสำคัญ ทั้งในชิวิตประจำวันและภาคธุรกิจ มีผลสำรวจที่จัดทำโดย  We Are Social และ Hootsuite  พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน เป็นประเทศที่ใช้เวลาต่อวันอยู่ กับอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก(รวมทุกอุปกรณ์)  และปัจจุบันพบว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึง 82% ของจำนวนประชากร มีผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือสูงถึง 93.61 ล้านเลขหมาย มากกว่าจำนวนประชากรทั้งประเทศ

นายวโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึง “ความจำเป็น” สำหรับสังคมไทย ที่จะต้องมีคอนเทนท์ (Content) ที่มีคุณภาพ และการสนับสนุนให้มีจริยธรรมมากขึ้นในโลกออนไลน์ เพราะอาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันจำนวนบล็อกเกอร์ในไทยเท่ากับจำนวนประชากรไทย เนื่องจากแทบทุกคนมีเฟซบุ๊ก ทุกคนสามารถบ่นหรือร้องเรียนปัญหาหรือบริการบางอย่าง ผ่านช่องทางโซเชียลหรือออนไลน์ของตัวเอง และอาจมีคนเห็นเป็นหลักล้านคน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบล็อก (Blog) ดังนั้น การกระตุ้นให้ตระหนักถึงการสร้างเนื้อหาที่รับผิดชอบต่อสังคมจึงต้องทำกับทุกคน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (TWA) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) มองเห็นถึงความสำคัญของบทบาทบล็อกเกอร์และสื่อออนไลน์ต่อสังคม จึงร่วมกันจัดงานประกาศรางวัล“Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL” (TBBA) ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บล็อกกาภิวัตน์…NOW or NEVER’ สานต่อเจตนารมณ์ในการเป็นแรงสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนออนไลน์หรือบล็อกเกอร์ นักสื่อสารยุคดิจิทัล สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เป้นประโยชน์ โดยเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดบล็อกเกอร์ ที่มีความโดดเด่นทั้งการสร้างคอนเทนท์ที่เป็นประโยชน์ จรรโลงสังคม และสร้างสรรค์ได้อย่างสนุก

อีกแนวโน้มหนึ่งที่เห็นชัดเจนขึ้น ก็คือ บล็อกเกอร์เริ่มกลายมาเป็นอาชีพมากขึ้น มีรายได้เข้ามาเลี้ยงตัว ทั้งจากการเขียนบล็อก การทำสปอนเซอร์รีวิว เป็นต้น โดยต้องมองว่าบล็อกเกอร์ เป็นสื่อหรือรายการหนึ่ง ดังนั้น รูปแบบการหารายได้ก็ไม่แตกต่างจากการหารายได้ของสื่อแบบเดิม แต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ บล็อกเกอร์สามารถเอาตัวตนเข้าไปผูกกับตัวสินค้าหรือบริการได้ จึงมีตัวตนเพิ่มมากกว่าสื่อทั่วๆ ไป

ขณะที่นายบัญญติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บอกว่า สิ่งที่อยากเห็นจากบล็อกเกอร์ยุคใหม่ คือ ต้องนำเสนอคอนเทนท์ที่มีสาระประโยชน์ต่อสังคมและผู้อ่าน อยู่บนพื้นฐานที่เป็นข้อเท็จจริง เพราะพฤติกรรมคนไทยมีแนวโน้มเชื่อข่าวสารที่นำเสนอบนโลกออนไลน์ ดังนั้น หากขาดคุณสมบัติข้อนี้ ก็อาจสร้างความเสียหายถ้าเกิดความเข้าใจผิดในสังคม

การนำเสนอคอนเทนท์ต้องเป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่าน เพราะการนำเสนอสื่อก็เปรียบเสมือนกับการตลาดอย่างหนึ่ง ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ที่สำคัญต้องนำเสนอในเชิงสร้างสรรค์ ไม่สร้างความขัดแย้งในสังคม โดยเฉพาะข้อแรกและข้อสุดท้ายนั้น สื่อที่เป็นมีเดียแบบดั้งเดิมก็ ควรให้ความสำคัญเช่นกัน

“สำหรับงานประกาศรางวัล “Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL” ‘บล็อกกาภิวัตน์...NOW or NEVER’ เพื่อยกย่องและเชิดชู ผลงานผ่านการมอบรางวัลให้แก่บล็ อกเกอร์ที่สร้างสรรค์งานเขี ยนออนไลน์ที่ดีมีคุณภาพและรับผิ ดชอบต่อสังคม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ นั่นคือ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” นายบัญญัติ กล่าวทิ้งท้าย

ด้านรศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการรางวัลนี้ กล่าวว่า ในฐานะนักวิชาการ ทุกวันนี้โลกการสื่อสารรุดหน้าเร็วมาก ทุกคนเข้าถึงคอนเทนท์ บนโลกออนไลน์ได้ผ่านอุปกรณ์สื่อสารในมือ คนเป็นบล็อกเกอร์ คนที่ทำงานบนโลกดิจิทัล ต้องมีจรรยารรณ มีความรับผิดชอบ

“เรามีหลักสูตรที่สร้าง Content Creator เราอยากกระตุ้นและสร้างจิตสำนักให้เด็กและเยาวชนของเรา มีความรับผิดชอบ ให้อยู่บนโลกดิจิทัลอย่างมี ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ ต้องรู้จักใช้เครื่องมือทางดิจิทัลให้เหมาะสมถูกต้อง เพราะยุคนี้สามารถใช้เตรื่องมือเหล่านี้แสดงตัวตนได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นจึงต้องรู้จักความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย”

แนวคิดสำหรับ “บล็อกเกอร์ที่ดี” ควรมีคุณสมบัติ 5+1 ได้แก่ ต้องสามารถสร้างคอนเทนท์ที่ตัวเองสนใจและเป็นสาระความรู้, สื่อเรื่องราวออกมาได้อย่างน่าสนใจและสร้างความบันเทิงใจ ใส่ใจต่อสังคม สร้างเนื้อหาและนำเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพราะคนเข้าถึงคอนเทนท์ได้ทุกเพศทุกวัย  ต้องท้าทายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมไปด้วยกัน รวมทั้งข้อสำคัญที่สุดคือ ความมีจริยธรรม

นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย กล่าวว่า องค์ประกอบ 3 ข้อที่บล็อกเกอร์ที่ดีควรมี ก็คือ ต้องเป็นคนที่รู้ลึก รู้จริงในเรื่องนั้นๆ ต้องมีทักษะในการเล่าเรื่องเก่งและสอดคล้องกับแต่ละช่ องทางการเล่าเรื่อง เช่น บนเฟซบุ๊กจะเล่าอย่างไร บนทวิตเตอร์จะเล่าอย่างไร เป็นต้น  และสุดท้ายคือ  ต้องนำเสนอตัวตนและมีความตจริงใจ เพราะผู้อ่านไม่ได้อ่านเฉพาะเนื้อหาที่นำเสนอ แต่เป็นการอ่านผ่านมุมมองและสายตาของบล็อกเกอร์ด้วย


งานประกาศรางวัล Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL มีทั้งสิ้น 10 รางวัล เพิ่มขึ้น 5 สาขาจากปีที่ผ่านมา เพื่อให้ครอบคลุมสอดคล้องกั บไลฟ์สไตล์ที่ใกล้ตัว เลือกจากประเภทบล็อกที่ได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่  โดย 5 รางวัลเดิม ได้แก่  Blog of the Year (บล็อกยอดเยี่ยมแห่งปี), Best New Blog (บล็อกหน้าใหม่ยอดเยี่ยม), Best Knowledge Blog (บล็อกให้ความรู้ยอดเยี่ยม), Best Creative Blog (บล็อกสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม),  Best Social Responsibility Blog (บล็อกสร้างสรรค์สังคม)

สำหรับอีก 5 รางวัลที่เพิ่มเข้ามา ได้แก่ Best Food Blog (บล็อกเห็นแล้วหิวยอดเยี่ยม), Best Travel Blog (บล็อกสะพายเป้ยอดเยี่ยม), Best Health and Beauty Blog (บล็อกดูแลตัวเองยอดเยี่ยม), Best Entertainment Blog (บล็อกแห่งความบันเทิงยอดเยี่ยม ) และPopular Blog (บล็อกยอดนิยม) ที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดจากการเปิดโหวตในเพจ Blogger’s Society by CP ALL Blog Award

ทั้งนี้ บล็อกเกอร์ที่สนใจสามารถสมัครส่ งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่  วันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2561  ผ่านทางเว็บไซต์  https://tbba.in.th  หรือเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/ blogger.cpall/  โดยงานประกาศรางวัล Thailand Best Blog Awards 2018  by CP ALL บล็อกกาภิวัตน์…NOW or NEVER’  จะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้เซเว่น อีเลฟเว่น บล็อกเกอร์ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)