ก.ล.ต. เตือนปชช.ระวังถูกชักชวนให้ลงทุนในICO ราย THCBDC

4 October 2018


ก.ล.ต. เตือนประชาชนระวังถูกชักชวนให้ลงทุนในไอซีโอราย THCBDC ผ่านเว็บไซต์เนื่องจากอาจได้รับความเสียหาย ย้ำปัจจุบันยังไม่มีไอซีโอรายใดได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายต่อประชาชนได้ หากมีข้อสงสัยหรือเบาะแสขอให้ติดต่อ SEC Help Center ของ ก.ล.ต. โทร. 1207ช่วงที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ได้รับข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการชักชวนประชาชนให้ลงทุนในไอซีโอราย THCBDC โดยพบว่า มีการจัดทำเว็บไซต์ www.thcbdc.com และอ้างอิงบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งไอซีโอดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลจาก ก.ล.ต. แต่อย่างใด ทั้งนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

ก.ล.ต. จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการลงทุนในไอซีโอรายดังกล่าว และใช้ความระมัดระวังหากถูกชักชวนให้ลงทุน เนื่องจากอาจได้รับความเสียหาย และขอย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่มีบริษัทใดได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายไอซีโอก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไอซีโอ ราย THCBDC