'กสิกรไทย' เร่งจับคู่ทดสอบ NDID

4 October 2018


'กสิกรไทย' เร่งจับคู่ทดสอบ NDID ประเดิม 5 ธนาคารแรก ดูระบบเสถียรก่อนส่งเข้า Sandbox พร้อมพิสูจน์ตัวตนผ่านทางชีวภาพ คาดแพลตฟอร์มระบบกลาง NDID ใกล้เสร็จ แนะลูกค้า ประชาชน ลงทะเบียนภายในต้นปี 62 น่าจะชัดเจน พร้อมต่อท่อเชื่อมหน่วยงานอื่น

นายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"
ว่า อยู่ระหว่างทดสอบร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตอล Digital ID (NDID) ซึ่งช่วงแรกมี 5-6 ธนาคาร คือ กสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา และทหารไทย โดยจะเป็นการจับคู่ทดสอบระหว่างกัน ซึ่งหลังจากทดสอบระหว่างกันเสร็จเรียบร้อย จึงจะเข้าศูนย์ทดสอบนวัตกรรมทางการเงิน (Regulatory Sandbox) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในระยะต่อไป คาดว่าภายในต้นปี 2562 น่าจะเริ่มชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ขณะเดียวกัน การพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-KYC โดยยืนยันตัวตนผ่านทางชีวภาพ (Biometrics) ทั้งในส่วนของใบหน้าและลายนิ้วมือ จะเป็นอีก 1 เรื่อง ที่จะต้องเข้าทดสอบใน Sandbox ของ ธปท. ซึ่งกำลังจะเสร็จและน่าจะออกจาก Sandbox ในเร็ว ๆ นี้ เช่นเดียวกับตัวแพลตฟอร์มกลางที่จะเสร็จ ซึ่ง NDID จะเป็นแพลตฟอร์มกลางระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องเข้ามาเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลทางดิจิตอลระหว่างกัน

ทั้งนี้ หลังจากทดสอบเฟสแรกเสร็จแล้ว จะขยายไปยังสถาบันการเงินที่เหลือ บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งต้องพัฒนาระบบ หรือ แอพพลิเคชัน มาเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มกลาง NDID รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA รับหน้าที่เป็นผู้เชื่อมต่อหน่วยงานภาครัฐเข้ามาในระบบ NDID ซึ่งคาดว่า ภายใน 1 ปี ทุกหน่วยงานน่าจะเริ่มใช้ระบบ NDID ได้

"การจะใช้ NDID ลูกค้าและประชาชนจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตน E-KYC ผ่าน NDID ทั้งในส่วนของสาขาธนาคาร ตู้ Kiosk หรือ ช่องทางที่ธนาคารกำหนด ธนาคาร หรือ หน่วยงานใดก็ได้"


หน้า 23-24 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,405 วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561Kbank NDID