กิจกรรมครบรอบ 58 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

28 September 2018


วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นางอำพร คล้ายแก้ว ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว กฟภ. นำคณะผู้บริหาร กฟภ. คณะแม่บ้านและครอบครัว กฟภ. สักการะพระภูมิเจ้าที่และพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กฟภ. ครบรอบ 58 ปี ณ สำนักงานใหญ่ กฟภ.กรุงเทพฯ

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. กิจกรรม ครบรอบ ครบรอบ58ปี กฟภ.